Odcinek ul.Piekarskiej od ul. Grottgera do ul. Żeromskiego/al. Legionów zostanie wyłączony z ruchu w związku z kolejnym etapem modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej i Sądowej. Zmiany będą obowiązywały od 12 listopada - kierowcy powinni przygotować się na objazdy.

 

Jakie zmiany w organizacji ruchu drogowego zostaną wprowadzone od 12 listopada?

W związku z budową sieci kanalizacyjnych w ulicy Piekarskiej, od soboty 12 listopada wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego, dotyczące zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych korzystających na co dzień z ul. Piekarskiej.

 

Zmiany organizacji ruchu:

  • od strony al. Legionów zamknięta zostanie możliwość wjazdu w ul. Piekarską za wyjątkiem pojazdów budowy, utrzymany zostanie wyłącznie jednokierunkowy przejazd przez skrzyżowanie ul. Piekarskiej z ul. Żeromskiego;
  • nie będzie możliwości wyjazdu z ul. Prusa, Grottgera i Orląt Lwowskich w stronę ul. Piekarskiej, która zostanie wyłączona z ruchu drogowego na tych skrzyżowaniach;
  • w rejonie prowadzonych robót w ul. Piekarskiej przesunięte zostaną lokalizacje przejść dla pieszych;
  • na ul. Prusa nie będzie możliwości zatrzymywania się od posesji przy ul. Prusa 46 do zamknięcia na wlocie do ul. Piekarskiej;
  • na ul. Orląt Lwowskich nie będzie możliwości zatrzymywania się od skrzyżowania z ul. Rudzkiego aż do zamknięcia na wlocie ul. Piekarskiej;
  • na ul. Grottgera nie będzie możliwości zatrzymywania się po północnej stronie od nr 17 do ul. Piekarskiej.

 Mapa zmian od 12 listopada na ul Piekarskiej w Bytomiu w związku z przebudową torowiska tramwajowego i układu drogowego

Zmiany związane z zakazem zatrzymywania się na odcinkach ul. Prusa, Orląt Lwowskich oraz Grottgera związane są nie tylko z prowadzonymi pracami, ale również koniecznością umożliwienia wjazdu w ul. Piekarską pojazdom budowy do strefy robót, pojazdom odbierającym odpady komunalne czy karawanom pogrzebowym. Dojście do cmentarza będzie się odbywać po tymczasowo wyznaczonych ścieżkach.

 

Nowy objazd do ul. Żeromskiego i ul. Powstańców Śląskich

W związku z zamknięciem kolejnego fragmentu ul. Piekarskiej, wprowadzone zostaną kolejne objazdy:

  • trasa objazdu do ul. Żeromskiego (do odcinka pomiędzy ul. Piekarską a Chrobrego) będzie poprowadzona ulicami: Chrobrego - Piłsudskiego - Drzymały - al. Legionów;
    trasa objazdu do ul. Powstańców Śląskich będzie przebiegała ulicami: Chrobrego - Prusa - Mickiewicza. Dojazd do ul. Powstańców Śląskich możliwy będzie również od ul. Prusa przez ul. Chełmońskiego.

Prosimy kierowców oraz pieszych o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do zmian w organizacji ruchu.

 

Przebudowa ul. Piekarskiej i Sądowej. Postęp prac

Na ul. Piekarskiej oraz Sądowej trwają intensywne prace związane z przebudową torowiska. W ul. Sądowej na skrzyżowaniu z ul. Powstańców Warszawskich powstał już nowy węzeł rozjazdowy, umożliwiający skręt tramwajów zarówno w stronę Stroszka, jak i ul. Powstańców Warszawskich i dalej w ul. Moniuszki. Po wykonaniu płyty rozjazdowej zamontowano szyny i wylano płytę nawierzchniową, a na połowie odcinka ul. Sądowej ułożone zostały prefabrykowane płyty torowe, szyny, które zalane zostały elastycznymi masami.

Obecnie prace realizowane są już na skrzyżowaniu ul. Sądowej i pl. Kościuszki, gdzie trwa również budowa rozjazdu umożliwiającego skręt z ul. Piekarskiej w stronę ul. Sądowej. Z kolei ul. Piekarska podzielona została na krótsze odcinki, gdzie wykonano roboty rozbiórkowe oraz trwa przebudowa sieci podziemnych - głównie sieci kanalizacyjnej, teletechnicznej i wodociągowej. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do przebudowy układu drogowo-torowego w ulicy Piekarskiej na przezbrojonych odcinkach.