Przebudowa trzech przejść dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich, Konstytucji w rejonie ul. Popiełuszki oraz Worpie, zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Witczaka w rejonie ul. Ułańskiej oraz budowa nowego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Witczaka z Tramwajarzy. To kolejne inwestycje drogowe, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na bytomskich ulicach. Łączny koszt budowy i modernizacji wszystkich przejść dla pieszych wyniesie 442 tys. zł.

 

- Sukcesywnie poprawiamy bezpieczeństwo na bytomskich drogach. Dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania w ramach programu „Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego” w kwocie prawie 113 tys. zł. zrealizujemy cztery inwestycje w Karbiu oraz Śródmieściu - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - O wyborze tych lokalizacji zdecydowaliśmy, biorąc pod uwagę opinie oraz propozycje mieszkańców, którzy zwracali nam uwagę na poprawę bezpieczeństwa w tych miejscach - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

 

Co powstanie w ramach inwestycji?

Inwestycja przewiduje przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich w rejonie skrzyżowania z ul. Chełmońskiego wraz z doświetleniem, przebudowę i doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Konstytucji w Karbiu /w rejonie ul. Popiełuszki - obok kościoła pw. Dobrego Pasterza oraz Worpie - w rejonie przystanku autobusowego/, a także budowę nowego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem przy ul. Witczaka w rejonie skrzyżowania z ul. Tramwajarzy, gdzie znajdują się obiekty handlowo-usługowe oraz zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych w rejonie ul. Witczaka/Ułańskiej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Wszystkie przejścia dla pieszych zostaną doświetlone, jak również w ich obrębie zostanie wykonana kostka integracyjna koloru żółtego oraz oznakowanie poziome i pionowe.

„Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego” realizowany jest przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach poprzez budowę nowych lub przebudowę istniejących już przejść dla pieszych na ważnych szlakach komunikacyjnych.

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07