Od września trwa realizacja projektu zagospodarowania przestrzeni publicznych w rejonie ul. Mickiewicza. Przebudowywane są chodniki, zieleńce, montowane jest nowe oświetlenie.

W ramach projektu „Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza” wykonawca wymienia nawierzchnię chodników przy miejscach parkingowych na kostkę o większej przepuszczalności wody oraz poszerza chodniki. Nawierzchnia nowych chodników jest wykonana z kostki brukowej i bazaltowej. Łączna długość remontowanych chodników przy ul. Mickiewicza oraz Orląt Lwowskich wynosi ponad pół kilometra.

Prace prowadzi konsorcjum firm z Katowic - Silesia Trans Service Sp. z o.o. oraz Lexbud Budownictwo i Infrastruktura Sp. z o.o. - z którymi Miejski Zarząd Dróg i Mostów podpisał umowę. Inwestycja ma zakończyć się na początku przyszłego roku.

 

Ogród społeczny, zieleńce, drzewa

W ramach unijnego projektu „Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza” wykonawca prowadzi również inne prace. Przy ul. Mickiewicza od ul. Prusa do ul. Powstańców Śląskich trwa przebudowa zieleńców, uzupełnienie przestrzeni o żywopłoty oraz nasadzenie drzew. W podwórku ul. Mickiewicza 21-23 przeprowadzone zostały nowe nasadzenia, wykonawca postawił wiatę rowerową, naprawia nawierzchnię oraz zamontuje oświetlenie. Trwają prace przy boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 46 od strony ul. Orląt Lwowskich, gdzie powstaje ogród społeczny, wytyczony zostanie nowy chodnik oraz wykonawca zainstaluje nowe ławki, oświetlenie i monitoring.

Koszt inwestycji to ponad 2,6 mln zł.

 

Część dużego projektu

Realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów prace są częścią dużego projektu, którego liderem jest ZBM-TBS, a partnerem Wspólnoty Mieszkaniowe i Miasto Bytom.

W ramach projektu wyremontowane zostały już budynki przy ul. Mickiewicza 19, 21, 23 oraz Mickiewicza 38/Powstańców Śląskich 5. Finalizowane są prace w budynkach przy ul. Mickiewicza 5, 10, 12 a trwają jeszcze remonty przy ul. Mickiewicza 16, Mickiewicza 11/Orląt Lwowskich 7, Mickiewicza 18/Orląt Lwowskich 5a.

 

  • IMG_9370_kopia
  • IMG_9368_kopia