Wygodniejsze parkowanie i lepszy układ komunikacyjny na osiedlu gen. Ziętka. O to wystarało się ponad pół tysiąca mieszkańców tej części miasta, głosując w Bytomskim Budżecie Obywatelskim na projekt utworzenia nowych miejsc parkingowych. Wykonawca rozpoczął już roboty.

W ramach inwestycji równoległe miejsca postojowe powstają przy ul. Hlonda wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 63. Ta część inwestycji polega na przeniesieniu chodnika wzdłuż ogrodzenia przedszkola, a od strony jezdni utworzone zostaną miejsca postojowe równoległe do jezdni. Nie zabraknie też zieleni, bo posadzone tam zostaną drzewa i krzewy.

Lepiej zorganizowany zostanie też teren w rejonie ul. Szymały 115a, gdzie w miejscu istniejącego zieleńca powstają miejsca postojowe prostopadłe do jezdni. Oczywiście zieleń nie zniknie całkowicie - w ramach zadania posadzone zostaną: lipa drobnolistna, róża oraz miskant chiński.

Z kolei przy ul. Hlonda - naprzeciw budynków nr 20-22 przeniesiony będzie chodnik od strony północnej pod istniejącą skarpę, a od strony jezdni utworzone zostaną miejsca postojowe równoległe do jezdni.

Całkowita powierzchnia planowanych miejsc postojowych wynosi prawie 600 mkw, a łącznie powstanie ich 43. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe Józef Pietryga. Koszt inwestycji to 520 tys. zł. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w grudniu.

 

  • IMG_9354_kopia
  • IMG_9359_kopia
  • IMG_9357_kopia
  • IMG_9356_kopia
  • IMG_9355_kopia