Postępujące roboty brukarskie na odcinku od pl. Kościuszki do ul. Moniuszki (stan wykonania prac brukarskich na całej długości ul. Dworcowej wynosi 65%), instalacja tymczasowego oświetlenia na ul. Dworcowej, a także rozpoczęcie montażu małej architektury oraz wykonanie okładziny schodów od strony pl. Wolskiego. Wykonawca inwestycji - firma HUCZ Sp. z o.o. kontynuuje roboty na ul. Dworcowej.

 

Prace w kamienicach na ukończeniu

Od strony ulicy Dworcowej zostały już zakończone wszystkie prace związane z renowacją 11 historycznych kamienic, a prace trwają jeszcze od strony podwórek w budynkach przy ul. Dworcowej 9, 21, 30 oraz 32.

 

Zakres prac na ul. Dworcowej

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana zostanie ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyska nową - wygodną dla przechodniów, nawierzchnię z ciętego kamienia a układ drogi zostanie podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu.

Przebudowa obejmuje również powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum: pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową, zmianie ulegnie organizacja ruchu.

  • IMG_9489_kopia
  • IMG_9492_kopia
  • IMG_9484_kopia
  • IMG_9479_kopia

 

Inwestycja dzięki pozyskanym przez miasto środkom z Unii Europejskiej

Rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej, a w projekcie tym, gdzie liderem jest ZBM-TBS sp. z o.o. uczestniczą również Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmującego ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 15,3 mln zł.