Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zlikwidowali kolejne dzikie wysypiska. W ostatnim czasie usunęli odpady przy ul. Popiełuszki, Reptowskiej, Racławickiej i Brzezińskiej.

Przy Popiełuszki usuniętych zostało: 3,3 mszesc. odpadów komunalnych, 1,4 mszesc. odpadów wielkogabarytowych, 4 mszesc. odpadów biodegradowalnych, 1,5 mszesc. odpadów budowlanych i gruzu oraz 22 opony.

Pracownicy MZDiM w trakcie prac przy ulicy Reptowskiej zebrali big bag odpadów, przy ul. Racławickiej dwa big bagi, a przy ul. Brzezińskiej 4 big bagi odpadów. Usuniętych zostało również 4,5 mszesc. odpadów budowlanych i gruzu, 2,5 mszesc. odpadów komunalnych oraz 3 opony.

 

  • 04_5_
  • 06_3_
  • Brzezinska1
  • Brzezinska2
  • Racawicka1
  • Racawicka2
  • Reptowska