W związku z realizowaną przez spółkę Tramwaje Śląskie modernizacją 140-metrowego odcinka torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Powstańców Warszawskich /na odcinku od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich i Moniuszki do skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich i Sądowej/ wyłączony z ruchu ulicznego został lewy pas jezdni na ul. Powstańców Warszawskich. 

Wprowadzone zostało również ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmian w organizacji ruchu. Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywać do 20 grudnia. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie www.bytom.pl oraz www.mzdim.bytom.pl