Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zlikwidowali kolejne dzikie wysypiska. W ostatnim czasie usunęli odpady przy ul. Witczaka, Pszczyńskiej/Chorzowskiej oraz Energetyki.

Przy Witczaka w pobliżu garażów usuniętych zostało: 7 mszesc. odpadów komunalnych, 8 mszesc. odpadów wielkogabarytowych, 1 mszesc. odpadów budowlanych i gruzu oraz 114 opon.

Pracownicy MZDiM w trakcie prac przy ulicy Pszczyńskiej/Chorzowskiej na Rozbarku zebrali 9 mszesc. odpadów komunalnych, 7 mszesc. odpadów wielkogabarytowych, 5 mszesc. odpadów budowlanych i gruzu, 4,5 mszesc. opadów biodegradowalnych oraz 61 opon.

Przy Energetyki usuniętych zostało: 0,5 mszesc. odpadów budowlanych i gruzu, 0,5 mszesc. odpadów komunalnych oraz 38 opon.

 

 

 

  • Energetyki1
  • Energetyki2
  • Pszczynska10
  • Pszczynska8
  • Pszczynska9
  • Witczaka1
  • Witczaka2
  • Witczaka3