Przebudowa, remonty oraz bieżące naprawy ulic i chodników to nie jedyne roboty drogowe, jakie wykonuje Miejski Zarząd Dróg i Mostów. W ostatnich dwunastu miesiącach na zlecenie MZDiM-u wykonawcy zrealizowali również szereg robót związanych z naprawą i remontami wiaduktów drogowych i kładek dla pieszych. Koszt wszystkich prac wyniósł 90 tys. zł.

W ramach realizowanych prac w 2022 roku wykonano między innymi: częściowy remont klatek schodowych przy wiadukcie nad ul. Siemianowicką /DW 911/, wymianę elementów balustrady przy ul. Wrocławskiej za estakadą, fragmentu bariery energochłonnej na wiadukcie ul. Wrocławskiej, jak również uszczelniono kolektor wiaduktu tramwajowego ul. Wrocławskiej. Ponadto na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów naprawiano także dylatacje na wiadukcie nad ul. Siemianowicką /DW 911/, na kładce nad ul. Wrocławską i Kolejową oraz na kładce dla pieszych nad torami PKP /ul. Konstytucji/.

Wśród przeprowadzonych w tym roku prac była także częściowa wymiana powłok malarskich balustrady nad przejściem podziemnym pod torowiskiem tramwajowym na łącznicy z ul. Chorzowskiej w stronę DW911 oraz rekonstrukcja stopni schodowych zejścia przejścia podziemnego dla pieszych pod ul. Miechowicką.

Warto również dodać, że pod koniec 2021 roku przebudowano konstrukcję nawierzchni wiaduktu drogowego ulicy Chorzowskiej nad al. Jana Pawła II w Rozbarku - w ramach prac wymieniona została nawierzchnia, naprawiona konstrukcja drogi na dojazdach, wymienione krawężniki. Dokonano też regulacji wpustów ulicznych i włazów kanałowych wraz z ich wymianą, naprawy chodnika z kostki betonowej w części południowej (likwidacja zapadliska), jak również wykonany został remont schodów wraz z wymianą skorodowanej rynny na wózki dla dzieci. Koszt tych prac sfinansowanych z budżetu miasta wyniósł około 950 tys. zł.

  • IMG_9509_kopia
  • D4N_1146_kopia
  • IMG_9510_kopia