Zmiana harmonogramu prac na ul. Dworcowej. Powodem wydłużenie prac związanych z rewitalizacją kamienic, dodatkowe, nieplanowane prace termomodernizacyjne w budynkach i prace energetyczne

Miejski Zarząd Dróg i Mostów zawarł aneks terminowy z wykonawcą przebudowy ul. Dworcowej. W związku z tym, zmieni się harmonogram prac, a nowy termin zakończenia realizacji inwestycji został przesunięty na 10 maja 2023 roku.

Powodem zmiany jest konieczność wykonania dodatkowych prac, uwzględnienia w harmonogramie remontów elewacji kolejnych kamienic i wydłużające się prace na liniach energetycznych realizowane przez spółkę Tauron Dystrybucja.

Rewitalizacja ulicy Dworcowej to jedna z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych inwestycji drogowych w Bytomiu. Tak duże przedsięwzięcie wymaga jednak uzgodnienia różnych prac związanych z robotami budowlanymi, energetycznymi, wodno-kanalizacyjnymi oraz sieciami teletechnicznymi.

W trakcie prowadzonych robót wystąpiła konieczność zwiększenia zakresu i przeprowadzenia dodatkowych prac. Wśród nich było: odtworzenie oraz uzupełnienie przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przełożenie i zabezpieczenie kabli energetycznych, które wykonała spółka Tauron Dystrybucja. W trakcie realizacji prac drogowych, kolejne wspólnoty mieszkaniowe zgłaszały w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów chęć przeprowadzenia prac remontowych elewacji przy okazji przebudowy. Nieujęte w harmonogramie prace miały wpływ na realizację innych zaplanowanych już robót w zakresie konstrukcji i nawierzchni ulicy. W ostatnich tygodniach z powodu mrozów i opadów śniegu niemożliwe było kontynuowanie prac brukarskich i wykonanie prac montażowych małej architektury.

- Wszystkie te przyczyny wpłynęły na tempo realizowanych prac, a tym samym harmonogram robót na ul. Dworcowej. Wykonawca zwrócił się do gminy z prośbą o nowy termin zakończenia prac - 10 maja 2023 roku - mówi Michał Bieda zastępca prezydenta Bytomia. - To oznacza, że prace brukarskie, montaż latarni, ławek i pergoli będą kontynuowane do wiosny 2023 roku - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

 

Co wpłynęło na termin prac na ul. Dworcowej?

Podczas prowadzenia prac związanych z wymianą konstrukcji nawierzchni na ul. Dworcowej stwierdzono nie tylko konieczność przełożenia i zabezpieczenia kabli energetycznych wraz z montażem skrzynek rozdzielczych, ale również zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej płytą betonową, co umożliwi prawidłowe ułożenie nowej nawierzchni. W trakcie realizowanych prac wykonawca odkrył także stare przyłącza kanalizacji deszczowej z rur betonowych i ceramicznych, których zużycie mogło powodować w przyszłości konieczność ich wymiany. Aby zapobiec takim zdarzeniom, zdecydowano się na wymianę rur na rury z PCV. Oprócz tego, istniała konieczność dokonywania korekt projektu.

W trakcie wykonywanych prac związanych z rewitalizacją ulicy Dworcowej kolejne wspólnoty mieszkaniowe, które wcześniej nie zgłaszały takiego zamiaru, decydowały się na remont elewacji historycznych kamienic. To także wpłynęło na termin prowadzonych robót. Dodatkowe wykopy i rusztowania, które stanęły na ul. Dworcowej uniemożliwiły kontynuowanie robót brukarskich oraz związanych z sieciami teletechnicznymi.

- Prawie trzymiesięczne opóźnienie ze strony spółki Tauron Dystrybucja związane z brakiem możliwości przepięcia kabli SN i NN wpłynęło na harmonogram robót. Te wszystkie czynniki wpłynęły na tempo realizowanych prac w ostatnim czasie, czego efektem jest zmiana terminu wykonania tej inwestycji - podkreśla zastępca dyrektora ds. technicznych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Paweł Wittich.

 

Stan prac na ul. Dworcowej?

W ramach realizowanych prac na ul. Dworcowej wykonawca - firma HUCZ Sp. z o.o. wykonał już prace związane z przebudową sieci teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także prace związane z branżą elektryczną. Ekipy budowlane wykonały także fundamenty pod oświetlenie, pergole, mur oporowy oraz schody od strony pl. Wolskiego, zaś stan prac brukarskich związanych z ułożeniem ciętej kostki kamiennej na ul. Dworcowej wynosi 65%. Ze względu na intensywne opady śniegu, a także niskie temperatury powietrza, budowlańcy musieli wstrzymać w grudniu realizację prac związanych z układaniem kostki oraz montażem oświetlenia i małej architektury.

  • D4N_6910_kopia
  • D4N_6921_kopia
  • D4N_6914_kopia
  • D4N_6915_kopia

Warto dodać, że po ustąpieniu ujemnych temperatur, a także zalegającego śniegu wykonawca będzie kontynuował prace brukarskie i rozpocznie montaż małej architektury na ul. Dworcowej. W kolejnym etapie pozostały jeszcze do wykonania roboty związane z montażem oświetlenia i monitoringu ulicy. Ostatnią częścią prac będą te związane z sadzeniem zieleni.

 

Jak zmieni się ul. Dworcowa?

W ramach wartej 14 mln 866 tys. zł inwestycji przebudowana zostanie ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyska nową - wygodną dla przechodniów, nawierzchnię z ciętego kamienia, zaś układ drogi zostanie podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu.

Przebudowa obejmuje powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli i postawienie nowych ławek. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum, pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową. Co ważne, zakończony został już remont 11 elewacji w historycznych budynkach na ul. Dworcowej, a elewacje odnowiono w kamienicach przy ul. Dworcowej 2, 9, 14, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 31 i 32.

Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej.