Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ruszają prace drogowe na ul. Miarki, mające na celu przywrócenie dwóch pasów ruchu. Zmiana ta jest wprowadzona na podstawie projektu przebudowy ul. Miarki w sposób poprawiający bezpieczeństwo pieszych. Roboty drogowe rozpoczną się 5 stycznia i będą prowadzone przy zachowaniu przejezdności ulicy Miarki. W pierwszej kolejności zmienione zostanie oznakowanie poziome zgodnie z nowym projektem. Zmiany budowlane z przebudową skrzyżowania ul. Miarki - Moniuszki - Rostka zostaną przeprowadzone po zakończeniu prac z przebudową wiaduktów w rejonie Zamłynia.

 - Pierwotny planowany termin powrotu dwóch pasów na ul. Miarki musiał został przesunięty z uwagi na inne procesy inwestycyjne, głównie projekt przebudowy ul. Piłsudskiego - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Rozdzielenie prac związanych z oznakowaniem poziomym i pracami budowlanymi jest konieczne, aby nie utrudniać objazdów w czasie prowadzonych robót PKP PLK przy wiaduktach, co będzie się wiązało z ograniczeniem przejazdu pod wiaduktami na Zamłynie - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

 

Jakie zmiany zostaną wprowadzone na ul. Miarki?

W rejonie skrzyżowania ul. Miarki - Moniuszki - Rostka pasy jezdni zostaną poszerzone z szerokości 3,25m do 3,50m, w celu zwiększenia esowania jezdni a przez to uspokojenia ruchu w rejonie przejść dla pieszych. Ponadto nastąpi w tym rejonie zmiana geometrii powyższego skrzyżowania w formie malowania poziomego i kierunkowania pasów ruchu za pomocą tzw. separatorów ruchu typu jersey, czyli czerwono - białych zapór drogowych wykorzystywanych na czas prowadzone robót drogowych.

Z kolei na odcinku ul. Miarki od ul. Zamenhoffa do skrzyżowania ul. Miarki z ul. Matejki w związku z przywróceniem dwóch pasów jezdni, w miejscu zlikwidowanego pasa rowerów zostaną wprowadzone miejsca parkingowe, a parkowanie będzie częściowo odbywać się na chodniku. Warto dodać, że utrzymane zostanie przejście dla pieszych w rejonie ul. Miarki 54, o które apelowali mieszkańcy chcący na wysokości skrzyżowania ul. Miarki i Matejki przedostać się na drugą stronę ulicy.

W związku z rozpoczęciem prac mających na celu przywrócenie dwóch pasów ruchu na ul. Miarki, apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzanych zmian w organizacji ruchu, tym bardziej, że wszystkie roboty związane ze zmianą organizacji ruchu będą prowadzone przy zachowaniu przejezdności ulicy Miarki na całym jej odcinku.

  • D4N_7247_kopia
  • D4N_7262_kopia
  • D4N_7255_kopia
  • D4N_7248_kopia
  • D4N_7254_kopia
  • D4N_7261_kopia
  • D4N_7246_kopia
  • D4N_7263_kopia

 

Po przywróceniu dwóch pasów ruchu na całym odcinku ul. Miarki rozpoczną się prace związane z wiaduktami kolejowymi w rejonie Zamłynia

Po zakończeniu prac związanych z przywróceniem dwóch pasów ruchu na odcinku ul. Miarki, PKP PLK rozpocznie prace związane z przebudową wiaduktów kolejowych w rejonie Zamłynia, co będzie wiązało się z utrudnieniami drogowymi w rejonie ul. Zabrzańskiej i Łagiewnickiej. Ze względów bezpieczeństwa oraz stosowanej techniki rozbiórki wiaduktów, konieczne będzie częściowe lub całkowite wyłączenie przejazdu drogowo - tramwajowego pod wiaduktami między Śródmieściem a Zamłyniem.

O planowanych przez PKP PLK pracach związanych z rozbiórką wiaduktów będziemy informować na stronie www.bytom.pl oraz w mediach społecznościowych Miasta Bytom.

 

Jak będzie wyglądała ulica Miarki po przebudowie wiaduktów kolejowych na linii nr 131 - Zamłynie i nad ul. Dojazd?

- Projektowanie docelowej zmiany organizacji ruchu na ul. Miarki musiało zostać przesunięte głównie z powodu konieczności przygotowania złożonego Programu Funkcjonalno - Użytkowego i postępowania na przebudowę ul. Piłsudskiego z budową zbiornika retencyjnego pod pl. Sobieskiego oraz modernizacją kanalizacji deszczowej i sieci wodno-kanalizacyjnej, na którą w części gminnej pozyskaliśmy środki zewnętrzne w wysokości 30 mln zł - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. Z tego też powodu dopiero pod koniec 2022 roku zakończyliśmy realizację dokumentacji projektowej ul. Miarki i pozyskaliśmy wszystkie zgody administracyjne - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Projekt łączy ze sobą roboty budowlane i wprowadzenie nowej organizacji ruchu. W jej ramach na całej długości jezdni powstaną dwa pasy ruchu o szerokości 3,25, pasy postojowe, ciąg pieszo-rowerowy, zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Miarki z Moniuszki i Rostka, wprowadzone elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, których celem jest uspokojenie ruchu, jak również zmodernizowane zostaną przejścia dla pieszych i wybudowana zatoka autobusowa w rejonie ul. Matejki.

- Mieszkańcy ul. Miarki podkreślali podczas wdrożenia prototypowania, że najważniejsze są dla nich bezpieczeństwo i poprawa komfortu życia. Opracowany projekt pozwoli zrealizować oczekiwania mieszkańców i zapewnić przepustowość ulicy przy uspokojeniu ruchu drogowego - mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora ds. technicznych Miejskiego Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu.