Zgodnie z zapowiedziami PKP PLK rozpoczynają się prace związane z przebudową wiaduktu kolejowego w rejonie Zamłynia pomiędzy pl. Michała Wolskiego a ul. Zabrzańską i Łagiewnicką. W związku z tym od 13 stycznia od godziny 18:00 do 16 stycznia do godziny 4:00 oraz od 20 stycznia od godz. 18:00 do 23 stycznia do godziny 4:00, a także od 27 stycznia od godz. 18:00 do 30 stycznia do godziny 4:00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym oraz komunikacji autobusowo-tramwajowej w związku z koniecznym wyłączeniem możliwości przejazdu pod wiaduktem pojazdów kołowych i szynowych. Zmiany będą dotyczyć również ruchu pieszego.

Jak informuje Wykonawca prac firma PORR S.A., która realizuje na zlecenie PKP PLK przebudowę linii kolejowej nr 131, operacja demontażu przęseł wiaduktów kolejowych jest niezwykle skomplikowana ze względu na szereg prac towarzyszących, takich jak: demontaż sieci trakcji tramwajowej, wykonanie tymczasowego jej przełożenia i podwieszenia oraz rozstawianie i balastowanie dźwigu przeznaczonego do rozbiórki wiaduktu. Tym samym wszystkie prace prowadzone bezpośrednio nad jezdnią pod wiaduktem ze względów bezpieczeństwa muszą odbywać się przy całkowitym wyłączeniu ruchu kołowego i szynowego.

Jaki będzie plan zamknięcia ruchu kołowego i szynowego pod wiaduktem?

Zmiany zostaną wprowadzone w piątek 13 stycznia o godz. 18:00. Wówczas przejazd pod wiaduktem z obydwu stron /tj. od strony pl. Wolskiego oraz od strony ul. Zabrzańskiej i Łagiewnickiej/ zostanie zamknięty dla ruchu kołowego. Ruch autobusów i tramwajów zostanie ograniczony. Zakaz dla komunikacji autobusowej będzie obowiązywał od północy z 13 na 14 stycznia, zaś dla tramwajów od godz. 4:00 14 stycznia. Otwarcie przejazdu dla pojazdów kołowych i szynowych nastąpi w poniedziałek 16 stycznia od godz. 4:00. To oznacza, że przez cały weekend 14-15 stycznia kierowcy będą musieli korzystać z zaplanowanych objazdów, zaś komunikacja tramwajowa i autobusowa w tym okresie będzie kursowała według zmienionych tras i rozkładów - szczegółowe zmiany będą dostępne na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Uwaga! Analogiczna sytuacja jak w dniach od 13 do 16 stycznia będzie miała również miejsce w dniach od piątku 20 stycznia od godz. 18:00 do poniedziałku 23 stycznia do godz. 4:00 oraz od piątku 27 stycznia od godz. 18.00 do poniedziałku 30 stycznia do godz. 4.00.

  • D4N_7533_kopia
  • D4N_7525_kopia
  • D4N_7528_kopia
  • D4N_7539_kopia
  • D4N_7548_kopia
  • D4N_7535_kopia
  • D4N_7522_kopia
  • D4N_7543_kopia

Jakie zmiany w organizacji ruchu nastąpią w związku z zamknięciem przejazdu pod wiaduktem?

Zgodnie z przygotowanym przez firmę PORR S.A. - wykonawcę przebudowy wiaduktu kolejowego w rejonie Zamłynia projektem organizacji ruchu na czas robotów budowlanych, zmiany będą dotyczyć organizacji ruchu na ulicach: Kolejowej, ul. Plac Michała Wolskiego, Jagiellońskiej, Zabrzańskiej oraz Łagiewnickiej.

Tym samym:

- ruch kołowy od strony ul. Jagiellońskiej zostanie zawężony do jednego pasa ruchu umożliwiającego skręt w kierunku pl. Wolskiego, a następnie ul. Powstańców Warszawskich dalej trasą wprowadzonego objazdu;
- ruch kołowy od strony ul. Kolejowej a następnie ul. Plac Michała Wolskiego zostanie zawężony z trzech do dwóch pasów na wysokości dojazdu do skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Powstańców Warszawskich, a następnie do jednego pasa ruchu na wysokości dojazdu do skrzyżowania z ul. Jagiellońską;
- od strony ul. Zabrzańskiej w rejonie dojazdu do skrzyżowania z ul. Łagiewnicką, jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu, umożliwiając kierowcom skręt w stronę Łagiewnik i dalej trasą objazdu do centrum Bytomia;
- od strony ul. Łagiewnickiej w rejonie dojazdu do skrzyżowania z ul. Zabrzańską, ruch kołowy zostanie poprowadzony pasem jezdni umożliwiającym lewoskręt w kierunku do Szombierek;
- na ulicach Kolejowej, Plac Michała Wolskiego, Zabrzańskiej i Łagiewnickiej w rejonie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu będzie ograniczenie prędkości do 30km/h.

 

Zobacz Mapę Objazdów Przygotowanych na czas prowadzonych robót przez PKP PLK w rejonie Zamłynia

 

Zmiana organizacji ruchu na ul. Miarki

Równolegle z planowanymi zamknięciami wiaduktu w rejonie Zamłynia, trwają prace wprowadzające tymczasową organizację ruchu na ulicy Miarki, polegające na wprowadzeniu dwóch pasów ruchu na całej długości ulicy. Likwidowane jest istniejące oznakowanie i wprowadzane nowe. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę ulicą Miarki, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań, ponieważ w związku z trudnymi warunkami pogodowymi - opady deszczu, między likwidacją oznakowania poziomego, a wprowadzeniem nowego, na ulicy nie są wymalowane pasy ruchu. Oznakowanie poziome będzie wprowadzane sukcesywnie, w dniach, w których nie będą występować opady deszczu.

Mapa objazdu dla ruchu kołowego z centrum do Szombierek i Łagiewnik

Zmiany w ruchu pieszym

W związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi wiaduktu w rejonie Zamłynia, zostaną także wprowadzone zmiany w ruchu pieszym:

- przejście dla pieszych pod wiaduktem zarówno od strony ul. Miarki, jak i Łagiewnickiej będzie zamknięte, a piesi będą musieli korzystać z tymczasowego przejścia dla pieszych zlokalizowanego w rejonie dworca autobusowego od strony pl. Wolskiego;
- od strony Szombierek przejście dla pieszych rozpoczyna się pomiędzy Zamłyniem a ul. Wyzwolenia - chodnikiem po północnej stronie ulicy Zabrzańskiej.

Będą wyznaczone tymczasowe przystanki

W związku z zamknięciem przejazdu pod wiaduktem dla autobusów komunikacji miejskiej, zostaną wyznaczone tymczasowe przystanki autobusowe zlokalizowane przy ulicach:

- Zabrzańskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Małgorzatki;
- Wyzwolenia po obydwu stronach jezdni /odcinek w kierunku szybu „Krystyna” dawnej KWK Szombierki/.


Uwaga! Wszystkie zmiany rozkładów jazdy autobusów na liniach obsługujących Łagiewniki i Szombierki dostępne będą na stronie Komunikaty Zarządu Transportu Metropolitalnego. O wszelkich zmianach związanych z organizacją ruchu i pracami związanymi z przebudową wiaduktu w rejonie Zamłynia będziemy informować na stronie www.bytom.pl oraz w kanałach społecznościowych Miasta Bytom.