Przebudowa trzech przejść dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich, Konstytucji w rejonie ul. Popiełuszki oraz Worpie, zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Witczaka w rejonie ul. Ułańskiej oraz budowa nowego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Witczaka z Tramwajarzy. To kolejna zrealizowana inwestycja drogowa, która poprawi bezpieczeństwo pieszych na bytomskich ulicach. Łączny koszt budowy i modernizacji wszystkich przejść dla pieszych wyniósł ponad 468 tys. zł.

W ramach prac przeprowadzono przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich w rejonie skrzyżowania z ul. Chełmońskiego wraz z doświetleniem oraz przebudowę i doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Konstytucji w Karbiu /w rejonie ul. Popiełuszki - obok kościoła pw. Dobrego Pasterza oraz Worpie - w rejonie przystanku autobusowego/, a także budowę nowego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem przy ul. Witczaka w rejonie skrzyżowania z ul. Tramwajarzy, gdzie znajdują się obiekty handlowo-usługowe oraz zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych w rejonie ul. Witczaka/Ułańskiej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

 

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie przejścia dla pieszych zostały doświetlone, pomalowane na czerwono-biało, aby zwiększyć widoczność oraz w ich obrębie została wykonana kostka integracyjna koloru żółtego dla osób niedowidzących oraz oznakowanie poziome i pionowe.

  • D4N_7223_kopia
  • D4N_7225_kopia
  • aaa2
  • D4N_7221_kopia
  • D4N_7230_kopia
  • aaa1
  • D4N_7227_kopia

 

Dobra współpraca

Przejścia dla pieszych do modernizacji zostały wytypowane, biorąc pod uwagę opinie oraz propozycje mieszkańców, którzy zwracali uwagę na poprawę bezpieczeństwa w tych miejscach, oraz we współpracy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów z Komendą Miejską Policji na podstawie statystyk wypadków i kolizji z udziałem pieszych. Przed modernizacją były to najbardziej niebezpieczne przejścia dla pieszych w Bytomiu.

Łączny koszt budowy i modernizacji wszystkich przejść dla pieszych wyniósł ponad 468 tys. zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach programu „Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego” w kwocie blisko 113 tys. zł.

 

Regularna praca

Od 2018 roku Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu sukcesywnie modernizuje istniejące przejścia dla pieszych, doświetlając je, zwiększając widoczność i komfort pieszych oraz dostosowując przejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W latach 2018-2022 Miejski Zarząd Dróg i Mostów zmodernizował 27 przejść dla pieszych.