W 2022 roku Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu wprowadził szereg zmian związanych z organizacją ruchu na terenie naszego miasta. Najważniejsze z nich związane są z poprawą bezpieczeństwa, zmianą oznakowania, wprowadzeniem stanowisk „Kiss and Ride”, a także zmianami w oznakowaniu miejsc postojowych oraz wyznaczeniem przejazdów rowerowych w rejonie ważnych skrzyżowań w mieście.

 

Wśród zmian, jakie zostały wprowadzone w ubiegłym roku w naszym mieście były między innymi:

 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach Okólnej oraz na odcinku ul. Spółdzielców, Witosa i Hallera;
 • ograniczenie prędkości do 30 km/h w układzie komunikacyjnym między ulicami Orzegowską a Frycza Modrzewskiego i Zabrzańską w Szombierkach oraz na ul. Okólnej i odcinku ul. Spółdzielców w Stroszku;
 • montaż progów zwalniających na ulicy Piątka i Włodarskiego;
 • zmiana oznakowania na skrzyżowaniach ulicy Wallisa i Przemysłowej, Baczyńskiego i Zabrzańskiej oraz Kościuszki i Czecha, wprowadzającą zamiast znaków „ustąp pierwszeństwa”, znaki „STOP” oraz linie bezwzględnego zatrzymania;
 • wprowadzenie stanowisk „Kiss and Ride” na ul. Powstańców Warszawskich 14, Gallusa, Smolenia w rejonie skrzyżowania z ul. Chrobrego,
 • zmiana w oznakowaniu poziomym przejść dla pieszych przez ul. Strzelców Bytomskich, celem wyznaczenie dwóch odrębnych przejść przez jezdnię, a także miejsc postojowych przy ul. Żołnierza Polskiego na odcinku od ul. Smolenia do ul. Piłsudskiego;
 • zmiany w oznakowaniu drogowym odcinka drogi ul. Stara Cynkownia celem poprawy widoczności przejazdu tramwajowego oraz sygnalizacji świetlnej w rejonie przystanków tramwajowych przy skrzyżowaniu z ul. Pod Brzozami;
 • wprowadzenie słupków blokujących przy ul. Narutowicza celem wyeliminowania parkowania poza zatoką postojową;
 • wygrodzenie chodnika na wysokości „Zielonej Strefy” przy ul. Katowickiej w związku ze wzmożonym ruchem pieszych, a zwłaszcza dzieci w rejonie Parku Kieszonkowego;
 • wyznaczenie przejazdów rowerowych przez ul. Rostka i Korfantego w rejonie skrzyżowań z ul. Katowicką;
 • wprowadzenie luster drogowych w rejonie ul. Katowickiej i Matejki.

 

 • Oznakowanie_1
 • Oznakowanie_12
 • Oznakowanie_13
 • Oznakowanie_14
 • Oznakowanie_15
 • Oznakowanie_16
 • Oznakowanie_17