W ślad za zgłoszeniem otrzymanym od Wykonawcy, dotyczącym zmiany organizacji ruchu w związku z przebudową wiaduktu kolejowego zlokalizowanego nad ul.Dąbrowa Miejska, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje ...

że w dniach 4 i 5 lutego 2023r. (tj. sobota i niedziela) zostanie wprowadzony projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu polegający na zamknięciu możliwości przejazdu pod wiaduktem zlokalizowanym nad ul. Dąbrowa Miejska.
Wykonawca wprowadzi oznakowanie w postaci obustronnie ustawionych przed wiaduktem zapór U-20b wraz ze znakami „Zakaz ruchu” oraz oznakowanie informacyjne wskazujące, że ul.Dąbrowa Miejska będzie drogą bez przejazdu.
W związku z powyższym zostaną wprowadzone dwie trasy objazdu: „do Centrum” oraz „do Stolarzowic”. Objazd do Stolarzowic będzie prowadzony ulicami Celną – al.Jana Nowaka Jeziorańskiego – Frenzla aż do Placu Szpitalnego na którym na istniejącej tablicy drogowskazowej jest już wskazanie kierunku dojazdu do Stolarzowic ulicą Stolarzowicką. Objazd do Centrum będzie prowadzony ulicami: Suchogórską – Rokitnicką – Stolarzowicką do Placu Szpitalnego na którym występuje już na istniejącym oznakowaniu wskazanie kierunku dojazdu do Centrum.
W celu zapewnienia dojazdu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej na ul.Hakuby tymczasowo zostaną unieważnione znaki dotyczące zakazu wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 8 ton na ulicy Podleśnej oraz Dąbrowie Miejskiej.


Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.


W przypadku pytań odnośnie zmiany organizacji ruchu należy skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Wykonawcy: Pan Michał Jelonek, tel. 605-616-106.