Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zlikwidowali kolejne dzikie wysypiska. W ostatnim czasie usunęli odpady na Placu Wolskiego oraz przy ul. Głębokiej, Orzegowskiej i Katowickiej.

Na Placu Wolskiego usunięto 0,5 mszesc. odpadów komunalnych.

Pracownicy MZDiM w trakcie prac przy ulicy Orzegowskiej 17 zebrali dwa big bagi odpadów, podobnie jak przy ulicy Katowickiej 60 oraz posprzątali chodnik przy ulicy Głębokiej. Usuniętych zostało również 1,7 mszesc. odpadów budowlanych i gruzu, 2,8 mszesc. odpadów komunalnych oraz 2 opony.

  • Geboka
  • Kat60po
  • Katowicka
  • Orzegowska
  • Wolskiego1
  • Wolskiego2
  • Wolskiego3
  • Wolskiego4