Mimo zmiennych warunków atmosferycznych na ulicy Dworcowej trwają prace związane z montażem latarń oświetlenia ulicznego oraz donic, w których już wiosną będą prowadzone nasadzenia roślinności.

 - Na ulicy Dworcowej już od grudnia trwają roboty związane z montażem nowych latarń i donic. Planujemy nie tylko zamontować 58 latarń, ale również podświetlić mur oporowy od strony placu Michała Wolskiego. Ponadto na Dworcowej pojawi się 76 kompletów donic w różnych kształtach i konfiguracji, a dodatkowo na całej długości ulicy zabudowane zostaną po 4 komplety pergoli - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

 

Jaki jest plan prac na ul. Dworcowej w lutym?

W lutym wykonawca inwestycji - firma HUCZ Sp. z o.o. oprócz montażu latarń oraz donic będzie nadal prowadził także roboty brukarskie. Do tej pory wykonawca zrealizował 70% prac brukarskich. Kontynuacja robót brukarskich jest jednak uzależniona od warunków atmosferycznych, podobnie jak zaplanowane prace związane z wykonaniem okładzin na murze oporowym od strony pl. Wolskiego oraz montaż obrzeży stalowych na terenach zielonych. W przypadku ujemnych temperatur oraz opadów atmosferycznych roboty te będą musiały zostać przeniesione na późniejszy termin.

  • D4N_9285_kopia
  • D4N_9287_kopia
  • D4N_9288_kopia
  • D4N_9289_kopia
  • D4N_9290_kopia
  • D4N_9291_kopia

 

Zmiana harmonogramu prac

Przypomnijmy, że Miejski Zarząd Dróg i Mostów zawarł w grudniu 2022 roku aneks terminowy z wykonawcą przebudowy ul. Dworcowej. W związku z tym, zmienił się harmonogram prac, a nowy termin zakończenia realizacji inwestycji został przesunięty na 10 maja 2023 roku. Powodem zmiany była konieczność wykonania dodatkowych prac, uwzględnienia w harmonogramie remontów elewacji kolejnych kamienic i wydłużające się prace na liniach energetycznych realizowane przez spółkę Tauron Dystrybucja.

 

Zakres prac na ul. Dworcowej

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana zostanie ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyska nową - wygodną dla przechodniów, nawierzchnię z ciętego kamienia a układ drogi zostanie podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu.

Rewitalizacja obejmuje również powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową, a także ulegnie zmianie organizacja ruchu, aby umożliwić zaopatrzenie sklepów oraz lokali gastronomicznych.

 

Inwestycja dzięki pozyskanym przez miasto środkom z Unii Europejskiej

Rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej. Wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmującego ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 15,3 mln zł.