Ponad 7,6 mln zł - tyle będą kosztować realizowane w Bobrku kolejne unijne projekty.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów podpisał w piątek /10 lutego/ umowy z wykonawcami: firmą Gijo Kapsa sp.k., która zrealizuje projekt Rewitalizacji podobszaru 8 przy ul. Konstytucji 31a, ul. Konstytucji 38 i ul. Zabrzańskiej 126 oraz firmą General Development Sp. z o.o., która zajmie się rewitalizacją Nowej Kolonii Robotniczej.

- Bobrek, jak każde miejsce naznaczone przemysłową tożsamością potrzebuje drugiej szansy. Mam nadzieję, że projekty, w których powstanie angażowali się mieszkańcy rewitalizowanych obszarów, będą początkiem zmiany wizerunku tej części Bytomia - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Konstytucji i Zabrzańska

Pierwszy z projektów realizowanych w Bobrku obejmuje nieruchomości przy ul. Konstytucji i Zabrzańskiej. Przy ul. Konstytucji 31 a w ramach prac ekipy wykonawcze wyburzą oficynę i na nowo zagospodarują działkę. Pojawią się tam m.in. obiekty małej architektury, nowe chodniki, ogrodzenia i zieleń. Podobny zakres prac dotyczy terenu przy ul.  Konstytucji 38 oraz Zabrzańskiej 126, gdzie także wyburzone zostaną zabudowań gospodarcze i oficyny, a przestrzenie zyskają nowe, przyjazne oblicze. W ramach tej części projektu, prace mają się zakończyć do listopada.

Nowa Kolonia Robotnicza od nowa

Wpisane do rejestru zabytków osiedle robotnicze tzw. Nowa Kolonia Robotnicza pochodzi z lat 1907-1922, i jest jednym z przykładów dobrze zachowanej kolonii patronackiej z początku XX wieku.

Nowa Kolonia Robotnicza to jednak nie skansen, tylko miejsce, w którym toczy się normalne życie. Dlatego tak ważne jest, by z jednej strony zachować unikatowy charakter tej zabudowy, ale przede wszystkim poprawić komfort życia mieszkańców osiedla.

Rewitalizacją zostanie objętych 2,29 ha przy ul. Żwirowej, Pawła Stalmacha, Karola Jochymczyka, Karola Olszewskiego i Piotra Czajkowskiego. Realizacja polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych, w tym wykonanie nowych nawierzchni, terenów zielonych i małej architektury, wraz z niezbędnymi wyburzeniami obiektów budowlanych.

Zagospodarowanie działek będzie polegać m.in. na demontażu istniejących nawierzchni, starych placów zabaw i budowie nowych chodników, obiektów małej architektury, wiat śmietnikowych, nowych nasadzeniach oraz budowie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Wartość projektów to 7,6 mln zł, z czego 5,2 mln zł wynosi dofinansowanie ze środków UE.