Roboty związane z modernizacją torowiska tramwajowego z centrum na Stroszek realizowane są obecnie na dwóch odcinkach. W ostatnich trzech tygodniach na odcinku od pętli tramwajowej w Stroszku do przystanku Stroszek Kopalnia trwał montaż szyn do podkładów strunobetonowych. W najbliższym czasie wykonawca inwestycji będzie kontynuował budowę warstw konstrukcyjnych, podkładów oraz płyt podtorowych. Następnie przystąpi do montażu szyn.

Praktycznie gotowy jest odcinek torowiska tramwajowego w rejonie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, gdzie do montażu pozostała jeszcze sieć trakcyjna oraz wykonanie dwóch peronów przystankowych. Ostatnio wykonawca zakończył realizację 3 przejazdów przez torowisko i jednego przejścia dla pieszych na Stroszku. Na odcinku od Dąbrowy Miejskiej do ul. Piłkarskiej zakończyły się prace związane z zabudową warstwy z tłucznia, a wkrótce rozpocznie się montaż podkładów strunobetonowych.

Przebudowa torowiska tramwajowego od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich i Sądowej do zajezdni w Stroszku to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez spółkę Tramwaje Śląskie w Bytomiu. Linia ta łączy bowiem centrum Bytomia z Dąbrową Miejską, a także osiedlem im. gen. Ziętka oraz Stroszkiem, zapewniając mieszkańcom tych dzielnic dojazd do centrum, ale również Chorzowa i Katowic. Realizacja tej inwestycji podzielona jest na odcinki, a mimo trwających prac, cały czas utrzymywany jest ruch tramwajowy na tej linii.

 • D4N_1786_kopia
 • D4N_1766_kopia
 • D4N_1769_kopia
 • D4N_1767_kopia
 • D4N_1782_kopia
 • D4N_1789_kopia
 • D4N_1781_kopia
 • D4N_1780_kopia
 • D4N_1775_kopia
 • D4N_1770_kopia
 • D4N_1768_kopia
 • D4N_1776_kopia
 • D4N_1771_kopia
 • D4N_1784_kopia
 • D4N_1787_kopia
 • D4N_1774_kopia
 • D4N_1773_kopia
 • D4N_1772_kopia

 

Jaki jest zakres prac modernizacyjnych?

Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Bytomiu od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do zajezdni Stroszek obejmuje odcinek ok. 14 tys. metrów toru pojedynczego. Przeznaczony do modernizacji odcinek jest linią niemal w całości dwutorową, wydzieloną. Jedynie przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego linia na nieco ponad stumetrowym fragmencie jest jednotorowa i w ramach tej inwestycji zostanie ona zastąpiona linią dwutorową.

Odcinek przeznaczony do przebudowy obejmuje torowisko wzdłuż ulic: Tarnogórskiej, Strzelców Bytomskich oraz Władysława Łokietka wraz z pętlą tramwajową przy zajezdni Stroszek. W ramach inwestycji dwutorowa linia tramwajowa wybudowana zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych, zaś przejazdy torowo-drogowe i przejścia przez torowisko powstaną z użyciem prefabrykowanych płyt torowych. Przebudowany zostanie układ zasilania wraz ze słupami i siecią trakcyjną. Wybudowane zostaną nowe perony tramwajowe, zamontowane elektrycznie sterowane i podgrzewane zwrotnice oraz system smarownic minimalizujący hałas.

Przypomnijmy, że przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od Śródmieścia Bytomia /od skrzyżowania ul. Sądowej z Powstańców Warszawskich/ do zajezdni w Stroszku kosztuje łącznie 88,5 mln zł.