Nieodłączną tradycją odpustów odbywających się przy parafiach są kiermasze, czyli stragany, w których można kupić nie tylko domowe wypieki, popularne makrony czy inne słodycze, ale również zabawki oraz wiele innych przedmiotów. Przypominamy, że osoby, które chcą w czasie odpustów handlować na terenie należącym do gminy Bytom muszą złożyć wniosek do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Wnioski związane z wydawaniem zezwoleń na handel odpustowy będą przyjmowane 20 marca w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu przy ul. Smolenia 35 od godziny 7.30 w pokoju nr 222 (II piętro).

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w zakładce Załatwianie spraw - Dział decyzji i administracji oraz bezpośrednio w pokoju nr 222.W załączeniu do niniejszego komunikatu prezentujemy wykaz odpustów oraz wykaz stanowisk wraz z powierzchniami. Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 32/39 - 69 - 779 (decyzje na zajęcie pas drogowego) oraz 32/ 39-69-778 (umowy dzierżawy).

 

document Wykaz miejsc handlowych w pasie i poza pasem drogowym (20 KB)

document Wykaz terminy odpustów w 2023 roku (13 KB)