Przebudowa jednej z najważniejszych i najbardziej reprezentacyjnych dróg w mieście - ulicy Dworcowej wchodzi w decydującą fazę. Zakończył się już montaż donic od pl. Wolskiego do ul. Moniuszki, a także światłowodu pod monitoring. Wykonawca przygotował okablowanie pod oświetlenie uliczne. W marcu rozpoczął się montaż latarń oświetlenia oraz donic od ul. Moniuszki do pl. Kościuszki.

58 latarń i 76 kompletów donic

Zgodnie z projektem przebudowy ulicy Dworcowej, pojawi się na niej 58 nowych latarń oraz 76 kompletów donic w różnych kształtach i konfiguracji, a dodatkowo na całej długości ulicy zabudowane zostaną po 4 komplety pergoli. Ponadto mur oporowy od strony placu Michała Wolskiego zostanie podświetlony.

W marcu wykonawca inwestycji - HUCZ Sp. z o.o. - oprócz montażu latarń oraz donic będzie nadal prowadził także roboty brukarskie. Do tej pory wykonawca zrealizował już 85% prac brukarskich, a w kwietniu planowane są końcowe prace brukarskie w rejonie torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Moniuszki.

 • D4N_3411_kopia
 • D4N_3404_kopia
 • D4N_3399_kopia
 • D4N_3405_kopia
 • D4N_3431_kopia
 • D4N_3412_kopia
 • D4N_3393_kopia
 • Logo - Dworcowa_2023
 • D4N_3421_kopia
 • D4N_3400_kopia
 • D4N_3423_kopia
 

Prace zakończą się w maju

Miejski Zarząd Dróg i Mostów zawarł w grudniu 2022 roku aneks terminowy z wykonawcą przebudowy ul. Dworcowej. W związku z tym, zmienił się harmonogram prac, a nowy termin zakończenia realizacji inwestycji został przesunięty na 10 maja 2023 roku. Powodem zmiany była konieczność wykonania dodatkowych prac, uwzględnienia w harmonogramie remontów elewacji kolejnych kamienic i wydłużające się prace na liniach energetycznych realizowane przez spółkę Tauron Dystrybucja

Zakres prac na ul. Dworcowej

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana zostanie ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyska nową - wygodną dla przechodniów nawierzchnię z ciętego kamienia a układ drogi zostanie podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu.

Rewitalizacja obejmuje również powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową, a także ulegnie zmianie organizacja ruchu, aby umożliwić zaopatrzenie sklepów oraz lokali gastronomicznych.

Inwestycja dzięki pozyskanym przez miasto środkom z Unii Europejskiej

Rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej. Wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmującego ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 15,3 mln zł.