Metalowe rampy do skatebordingu na placu zabaw przy ul. Stolarzowickiej, z których korzystają miłośnicy jazdy na deskorolce, rolkach czy BMX, zostaną wkrótce zdemontowane. Powodem jest ich zły stan techniczny, który wyklucza dalsze użytkowanie ramp ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz stan miejskich urządzeń na placach zabaw, Miejski Zarząd Dróg i Mostów przeprowadza okresowe kontrole swoich obiektów. Pozwalają one nie tylko określić ich stan techniczny, ale również możliwość dalszego użytkowania. W przypadku ramp na placu zabaw przy ul. Stolarzowickiej przeprowadzona kontrola wykazała konieczność nie tylko wyłączenia z użytkowania, ale również demontażu 3 ramp do skatebordingu.

Przypomnijmy, że teren na którym znajduje się plac zabaw z rampami do skatebordingu należy do Miechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzięki zawartemu porozumieniu, gmina nie tylko postawiła tam popularne wśród dzieci i młodzieży rampy do skatebordingu, ale przeprowadzała okresowe kontrole obiektu. Teraz, również na zlecenie miasta, po 20 marca rozpocznie się rozbiórka obiektu, który ze względu na zły stan techniczny i bezpieczeństwo, nie może być nadal użytkowany.

  • D4N_2630_kopia
  • D4N_2641_kopia
  • D4N_2639_kopia
  • D4N_2627_kopia
  • D4N_2638_kopia
  • D4N_2636_kopia
  • D4N_2626_kopia
  • D4N_2635_kopia
  • D4N_2625_kopia
  • D4N_2634_kopia

Rozbiórka 3 ramp do skatebordingu będzie realizowana przez pracowników Zaplecza Technicznego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.