Aleja Jana Pawła II na odcinku od granicy z Piekarami Śląskimi, a także ulica Chorzowska w Rozbarku to pierwsze ulice, na których rozpoczęły się naprawy jezdni asfaltem lanym. W pierwszej kolejności zabezpieczone zostaną ubytki na drogach krajowych i wojewódzkich oraz najbardziej uczęszczanych drogach w mieście. Na pierwszy etap remontów nawierzchni w jezdni miasto przeznaczy prawie 400 tys. zł.

- Dodatnia temperatura i sprzyjające warunki atmosferyczne umożliwiają rozpoczęcie naprawy ubytków w jezdniach. W pierwszej kolejności remonty wykonywane będą na głównych szlakach komunikacyjnych w naszym mieście, dlatego apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmian w organizacji ruchu w związku z prowadzonymi pracami - mówi Przemysław Wrona, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Warto dodać, że Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu przygotowuje się także do postępowania o zamówienie publiczne, które wyłoni wykonawcę bieżących remontów nawierzchni jezdni z mieście.

O kolejnych remontach nawierzchni jezdni będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony www.bytom.pl oraz mediów społecznościowych.

  • D4N_5562_kopia
  • D4N_5552_kopia
  • D4N_5565_kopia
  • D4N_5556_kopia
  • D4N_5559_kopia