W poniedziałek 27 marca wykonawca przebudowy linii kolejowej rozpocznie prace związane z przebudową drugiej podpory wiaduktu na Zamłyniu. Prace te zakładają wyłączenie z ruchu pieszego chodnika pod wiaduktem. Piesi, którzy będą chcieli przejść z ul. Miarki w stronę ul. Łagiewnickiej i Zabrzańskiej będą musieli korzystać z tymczasowego przejścia w rejonie dworca autobusowego.

Kierowcy jadący od strony Szombierek i Łagiewnik do centrum będą mogli korzystać wyłącznie z jednego pasa ruchu, który zostanie poprowadzony po torowisku tramwajowym. Kierowcy wjeżdżający pod wiadukt od strony centrum będą mogli znów korzystać z dwóch pasów. Od poniedziałku będzie można znów pojechać spod wiaduktu nie tylko w stronę Szombierek, ale też Łagiewnik. Otwarty zostanie również środkowy pas ruchu na ul. Jagiellońskiej umożliwiający jazdę w stronę Łagiewnik.

Mapka - Remont wiaduktu kolejowego przy pl.Wolskiego w Bytomiu. Tymczasowa zmiana w organizacji ruchu obowiązuje od 27 marca 2023 r.

 

 

Jak będzie wyglądała nowa organizacja ruchu?

Kierowcy, którzy będą chcieli dojechać od strony Łagiewnik do centrum, będą mogli korzystać również z przygotowanych objazdów. Dla kierowców jadących z Łagiewnik do centrum przygotowano objazd ulicami: Krzyżową, Starochorzowską i Chorzowską, zaś dla kierowców jadących do Krakowa, Opola i Wrocławia ulicami: Krzyżową, Starochorzowską, Chorzowską i al. Jana Pawła II. Komunikacja publiczna będzie funkcjonowała bez zmian, tzn. linie autobusowe nr 92 i 201 będą nadal jeździły według zmienionych rozkładów jazdy - więcej na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego

  • DJI_0729
  • D4N_5220_kopia
  • DJI_0757
  • D4N_5214_kopia
  • DJI_0733
  • Mapa_-_pl__Wolskiego
  • DJI_0743
  • D4N_5223_kopia
  • DJI_0739

Remont tuneli pod dworcem, wiaduktów oraz roboty pod halą peronową. To najważniejsze prace, jakie realizuje obecnie wykonawca przebudowy linii kolejowej nr 131 w Bytomiu.

Prace są widoczne już na kilku odcinkach w naszym mieście. Są prowadzone pod halą peronową dworca PKP - gdzie trwają roboty zbrojarsko-ciesielskie związane z przebudową przejść, prace betoniarskie pod halą oraz roboty wykończeniowe w tunelu zachodnim. Przebudowywane są również wiadukty w rejonie Zamłynia, nad ul. Dąbrowa Miejska i Strzelców Bytomskich oraz przy granicy Bytomia i Radzionkowa nad ul. Sikorskiego.

Trwa przebudowa wiaduktu w rejonie Zamłynia. Od 27 marca rozpoczynają się prace po drugiej stronie wiaduktu kolejowego

 

Jak będzie wyglądał harmonogram dalszych prac?

Przebudowa linii kolejowej nr 131 w naszym mieście obejmuje jej cały odcinek, co oznacza, że przed nami jeszcze prace związane z przebudową wiaduktów nad ul. Dojazd, Chorzowską i Sienną. Tam wykonawca inwestycji firma PORR SA planuje rozpocząć prace w III kwartale 2023 roku. Z kolei na przełomie kwietnia i maja br. planowane są roboty związane z montażem dźwigarów wiaduktu w rejonie Zamłynia, zaś po przebudowie wiaduktu kolejowego nad ul. Strzelców Bytomskich w Stroszku, jesienią 2023 roku rozpocznie się w jego rejonie budowa nowego przystanku kolejowego, gdzie zostanie przeniesiona stacja kolejowa.

Budowa nowego przystanku kolejowego w rejonie ul. Strzelców Bytomskich ma na celu zintegrowanie komunikacji kolejowej z autobusową i tramwajową, a tym samym zachęcenie bytomian do korzystania z komunikacji publicznej.

Warto dodać, że miasto pozytywnie zaopiniowało zmianę nazwy stacji kolejowej w rejonie ul. Strzelców Bytomskich z „Bytom Północny” na „Bytom Stroszek”.

 

Gigantyczna inwestycja PKP PLK

Prace modernizacyjne na odcinku Centralnej Magistrali Węglowej od Chorzowa Batorego do Nakła Śląskiego rozpoczęły się w marcu 2022 roku. W pierwszej fazie na odcinku Chorzów Batory - Chorzów Stary powstanie nowy przystanek Chorzów Uniwersytet, a także zmodernizowana zostanie infrastruktura kolejowa, perony na stacjach Chorzów Miasto i Chorzów Stary. Z kolei na odcinku linii nr 131 w Bytomiu zmodernizowane zostaną stacje w Bytomiu, Bytomiu - Karbiu, a stacja Bytom - Północny zostanie przesunięta o około 500 metrów na północ w kierunku ul. Strzelców Bytomskich, tak by pasażerowie mieli łatwiejszy dostęp do komunikacji miejskiej w dzielnicy Stroszek. Na peronach pojawią się nowe wiaty, ławki, stojaki na rowery, a także tablice informacyjne.

Trwa przebudowa linii kolejowej nr 131 w Bytomiu

 

Oprócz prac w hali peronowej bytomskiego dworca PKP, przebudowa obejmuje także wiadukt kolejowy w ciągu ul. Zabrzańskiej, Łagiewnickiej i Miarki. W ramach prac zostaną zachowane fronty konstrukcji stalowych oraz odtworzone powierzchnie ścian i gzymsów z cegły. Z kolei na stacji zostanie przebudowanych ok. 28 km torów, a także sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstanie nowoczesne Lokalne Centrum Sterowania Bytom, z którego dyżurni ruchu będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na odcinku od Chorzowa Batorego do Radzionkowa. Po zakończeniu prac zostanie zwiększona nie tylko przepustowość stacji, ale rozdzielony będzie także ruch towarowy od pasażerskiego.