Od poniedziałku 3 kwietnia mogą wystąpić utrudnienia drogowe w związku z realizowanymi robotami na ul. św. Piotra, Tulipanów od Cyryla i Metodego do granicy z Chorzowem, a także Orzegowskiej, Modrzewskiego od ul. Włodarskiego do granicy z Rudą Śląską oraz na ul. Zabrzańskiej w rejonie od ul. Małgorzatki do ul. Zabrzańskiej 129.