Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zlikwidowali kolejne dzikie wysypiska. W ostatnim czasie usunęli odpady przy ul. Tuwima przy garażach oraz przy ul. szyb Pilgera.

Przy Tuwima usuniętych zostało: 3 mszesc. odpadów wielkogabarytowych, 0,5 mszesc. gruzu, 34 mszesc. opadów biodegradowalnych, 5,5 mszesc. odpadów komunalnych oraz 62 opony.

Pracownicy MZDiM w trakcie prac przy szybie Pilgera zebrali 1,5 mszesc. odpadów wielkogabarytowych, 0,5 mszesc. papy, 0,5 mszesc. gruzu, 1,5 mszesc. odpadów komunalnych oraz 182 opony.

 

  • Szyb Pilgnera (zdjęcie nr 1)
  • Szyb Pilgnera (zdjęcie nr 2)
  • Szyb Pilgnera (zdjęcie nr 3)
  • ul.Tuwima (zdjęcie nr 4)
  • ul.Tuwima (zdjęcie nr 5)
  • ul.Tuwima (zdjęcie nr 6)