Uszkodzone krawędzie płyt, widoczne spękania oraz odspojenia części płyt od podłoża na ul. Katowickiej będą naprawiane w ramach prac gwarancyjnych. Na zlecenie spółki Tramwaje Śląskiej SA, wykonawca przebudowy torowiska w ul. Katowickiej - spółka NDI Sopot SA rozpocznie od 12 kwietnia prace remontowe.

W pierwszym etapie roboty będą prowadzone na odcinku ul. Katowickiej od skrzyżowania z ul. Korfantego do ul. Matejki, który zostanie zamknięty dla pojazdów, z wyjątkiem tramwajów, których przejazd będzie sterowany ręcznie. Prace będą nadzorowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu oraz Tramwaje Śląskie, które zleciły również ekspertyzę zastosowanej techniki naprawy i klejenia odspojonych płyt w ramach prac gwarancyjnych.

Ruszają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Zamknięty zostanie odcinek od ul. Korfantego do Matejki

- Jesteśmy w stałym kontakcie ze spółką Tramwaje Śląskie, która zleciła kolejne prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Wspólnie ustaliśmy, że prace gwarancyjne będą wykonywane etapami i zostaną przeprowadzone na całym odcinku ulicy Katowickiej od pl. Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Matejki - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Warto podkreślić, że wszystkie prace zostaną wykonane na podstawie gwarancji, co oznacza, że zarówno nasze miasto, jak i spółka Tramwaje Śląskie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

 

Będą utrudnienia drogowe. Na czas robót przygotowano objazdy

W związku z rozpoczynającą się od środy 12 kwietnia gwarancyjną naprawą płyt granitowych na ul. Katowickiej zamknięty zostanie odcinek drogi dla pojazdów od skrzyżowania z ul. Korfantego do skrzyżowania z ul. Matejki. Wyjątkiem będzie jedynie komunikacja tramwajowa, która będzie sterowana ręcznie. Z kolei kierowcy będą musieli korzystać z przygotowanych na czas robót objazdów:

 • do ul. Katowickiej dojazd od strony skrzyżowania ulicy Matejki z Katowicką będzie możliwy ulicami: Matejki - Katowicką - Głęboką, Krakowską, Józefczaka i Piastów Bytomskich;
 • do ul. Matejki od strony skrzyżowania ulicy Katowickiej i Korfantego dojazd będzie możliwy ulicami: Korfantego i następnie Krakowską.

Roboty gwarancyjne w ramach I etapu planowane są do końca kwietnia. Warto podkreślić, że prace remontowe będą prowadzone przy sprzyjających warunkach atmosferycznych /dodatnia temperatura powyżej 5°C oraz brak opadów atmosferycznych/.

 • Ruszają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Zamknięty zostanie odcinek od ul. Korfantego do Matejki (1)
 • Ruszają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Zamknięty zostanie odcinek od ul. Korfantego do Matejki (2)
 • Ruszają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Zamknięty zostanie odcinek od ul. Korfantego do Matejki (3)
 • Ruszają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Zamknięty zostanie odcinek od ul. Korfantego do Matejki (4)
 • Ruszają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Zamknięty zostanie odcinek od ul. Korfantego do Matejki (5)
 • Ruszają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Zamknięty zostanie odcinek od ul. Korfantego do Matejki (6)
 • Ruszają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Zamknięty zostanie odcinek od ul. Korfantego do Matejki (7)
 • Ruszają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Zamknięty zostanie odcinek od ul. Korfantego do Matejki (9)
 • Ruszają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Zamknięty zostanie odcinek od ul. Korfantego do Matejki (10)

 

Najpierw remont a potem sprawdzenie skuteczności wykonania napraw

Wykonawcy przebudowy torowiska w ul. Katowickiej zostały wskazane wszystkie usterki, w tym pęknięcia, wykruszone i uszkodzone płyty granitowe, spękania a także odspojenia płyt od podłoża, co powoduje charakterystyczny stukot w czasie przejazdu samochodów. W trakcie zaplanowanych prac gwarancyjnych firma NDI Sopot SA wymieni uszkodzone płyty a te odspojone zostaną przyklejone do podłoża. Po zakończeniu prac wznowiony zostanie ruch samochodowy celem sprawdzenia nacisku na płyty a tym samym skuteczności wykonania napraw, co będzie podstawą do ich odebrania i kontynuowania robót na kolejnych odcinkach ulicy Katowickiej.

Ruszają prace gwarancyjne na ul. Katowickiej. Zamknięty zostanie odcinek od ul. Korfantego do Matejki

Przypomnijmy, że w połowie 2021 roku na ul. Katowickiej z udziałem wykonawcy zostały wskazane uszkodzenia w płytach granitowych. Uszkodzenia pojawiły się na krawędziach płyt, widoczne były także liczne spękania, wykruszenia, a także odspojenie części płyt od podłoża. Wykonawca zobowiązał się wówczas, że dokona gwarancyjnej naprawy i wymieni uszkodzone płyty, jednak mimo ich naprawy Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Tramwaje Śląskie zakwestionowały zrealizowane roboty gwarancyjne. Teraz wykonawca w ramach gwarancji ponownie wykona naprawę uszkodzonych i odspojonych płyt granitowych, jednak na czas robót całkowicie wstrzymany zostanie ruch pojazdów oprócz możliwości przejazdu tramwajów na remontowanych odcinkach ulicy Katowickiej.