Już wkrótce miechowiczanie będą mogli korzystać z uroków Parku Ludowego także po zmroku. Na terenie parku trwają prace rewitalizacyjne, w ramach których zainstalowane zostanie oświetlenie, powstanie nowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz powstaną nowe i przebudowane będą istniejące alejki.

Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym

 

- Wszystkie prace realizowane w Parku Ludowym są wykonywane w ramach projektu „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia-etap II” - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Projekt wart prawie 7,8 mln zł jest realizowany dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej i obejmuje prace w aż siedmiu lokalizacjach: przy Alei Marka, ul. Grabowej, Kochanowskiego, Witczaka i Staffa, w Parku Ludowym w Miechowicach oraz przy ul. Stalowej w Bobrku - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

 

Co zmieni się w Parku Ludowym?

Przebudowa alejek, budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, małej architektury oraz oświetlenia i monitoringu. To prace, które są realizowane w Parku Ludowym, gdzie oprócz strefy rekreacji dla dzieci w różnym wieku rozbudowywana jest strefa sportowa o urządzenia, z których będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorzy.

Roboty w parku są praktycznie na ukończeniu. Pozostały jeszcze roboty ziemne w alejkach, a także prace związane z wykonaniem placu zabaw - wysypanie piasku, wykonanie elektryki i teletechniki. Warto dodać, że dzięki budowie aż 171 lamp oraz monitoringu Park Ludowy będzie można również odwiedzać wieczorami, a miejsce to stanie się bezpieczniejsze.

 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (1)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (2)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (3)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (4)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (5)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (6)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (7)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (8)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (9)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (10)

 

Wszystkie realizowane prace w Parku Ludowym w Bytomiu - Miechowicach nadzorowane są przez Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Park Ludowy jest bowiem od 1995 roku wpisany do rejestru zabytków, a znajdujący się na jego terenie platan klonolistny „Jan III Sobieski” został w 1973 roku uznany za pomnik przyrody.

Przypomnijmy, że powierzchnia parku wynosi około 14 ha a jego powstanie zawdzięczamy rodowi Tiele-Wincklerów, którzy wokół pałacu stworzyli park. W latach 1840-1850 ogród parkowy połączono z przylegającym do niego lasem grądowym, z zachowaniem istniejącego układu kompozycyjnego. Pomiędzy starymi roślinami zasadzono egzotyczne drzewa. Mimo przekształceń pierwotnego założenia w okresie powojennym, park utrzymał charakter otwartej kompozycji w typie krajobrazowym, z niezwykle cennymi egzemplarzami starodrzewu a dendroflorę parku tworzą 53 gatunki drzew i krzewów.

Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym

 

Jaki jest zakres projektu?

Projekt „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II” obejmuje prace w siedmiu lokalizacjach: przy Alei Marka, ul. Grabowej, Kochanowskiego, Witczaka i Staffa, w Parku Ludowym w Miechowicach oraz przy ul. Stalowej w Bobrku.

Przy ul. Grabowej plac zabaw podzielony zostanie na strefy dla starszych i młodszych dzieci, a także zagospodarowana zostanie zieleń i zamontowane oświetlenie. Z kolei przy Alei Marka powstaje boisko do gry w bule, boisko do koszykówki oraz nowe urządzenia zabawowe dla dzieci od 3 do 6 lat a także oświetlenie, monitoring i nowe ogrodzenie.

W Bobrku przy ul. Stalowej i Niemcewicza powstaną nowe alejki, chodniki i podjazdy dla wózków. Przebudowywane oraz rozbudowywane będą place zabaw oraz zagospodarowany teren wokół nich. W dalszej kolejności pojawią się nowe nasadzenia, oświetlenie i monitoring.

 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (11)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (12)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (13)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (14)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (15)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (16)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (17)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (18)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (19)
 • Trwają prace przy montażu oświetlenia, budowie alejek i strefy rekreacji w Parku Ludowym (20)

 

Przy ulicy Kochanowskiego w Rozbarku powstanie m.in. strefa rekreacji, aktywności fizycznej i integracji sąsiedzkiej dla mieszkańców tej części miasta, a w rejonie ulicy Staffa i Witczaka ogród pamięci, przystań rowerowa i nowe nasadzenia. Z kolei przy ul. Staffa, pomiędzy promenadą a parkingiem, ma pojawić się oświetlenie i więcej zieleni.

Projekt „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II” realizowany jest dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Unii Europejskiej. Wartość całego projektu wynosi prawie 7,8 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to ponad 5,8 mln zł, jednak gmina Bytom złożyła już wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie wartości dofinansowania unijnego, które stanowi w tym projekcie 95%, czyli do kwoty ponad 7,4 mln zł.