Na ulicy Dworcowej dobiegają końca prace związane z montażem latarni oświetlenia ulicznego, donic oraz instalacji monitoringu. Wykonawca rozpoczął również nasadzenia drzew oraz roślin ozdobnych. Trwają końcowe roboty brukarskie - po 20 kwietnia brukarze przystąpią do prac w rejonie skrzyżowania z ul. Moniuszki.

Prace będą prowadzone najpierw po prawej stronie torowiska od strony dworca PKP, a następnie zostaną przeniesione na drugą stronę. Ruch samochodowy i tramwajowy na ul. Moniuszki w tym czasie będzie odbywał się bez zmian. Równocześnie wykonawca prac wprowadzi ograniczenia we wjeździe na ul. Dworcową - pojawią się bariery drogowe w rejonie prowadzonych prac brukarskich w pobliżu skrzyżowania z ul. Moniuszki.

Nowe drzewa i latarnie pojawiają się na ul. Dworcowej

 

- Prace na ulicy Dworcowej dobiegają końca. Zgodnie z obowiązującą umową, wykonawca - firma HUCZ Sp. z o.o. powinien zgłosić ul. Dworcową do odbioru w maju. Potem rozpoczną się procedury odbiorowe - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

 

Jakie prace będą realizowane jeszcze na ul. Dworcowej?

Przed wykonawcą ostatnie prace na ul. Dworcowej - nasadzenia drzew i roślin ozdobnych w donicach, roboty brukarskie w rejonie skrzyżowania ul. Dworcowej i Moniuszki, prace wykończeniowe oraz montaż latarń i monitoringu.

Zgodnie z aneksem, jaki w grudniu 2022 roku zawarł Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu z wykonawcą wszystkie prace powinny zakończyć się do 10 maja 2023 roku. Powodem zmiany harmonogramu robót była konieczność wykonania dodatkowych prac, uwzględnienia w harmonogramie remontów elewacji kolejnych kamienic i wydłużające się prace na liniach energetycznych realizowane przez spółkę Tauron Dystrybucja.

  • Nowe drzewa i latarnie pojawiają się na ul. Dworcowej (2)
  • Nowe drzewa i latarnie pojawiają się na ul. Dworcowej (3)
  • Nowe drzewa i latarnie pojawiają się na ul. Dworcowej (5)
  • Nowe drzewa i latarnie pojawiają się na ul. Dworcowej (6)
  • Nowe drzewa i latarnie pojawiają się na ul. Dworcowej (7)
  • Nowe drzewa i latarnie pojawiają się na ul. Dworcowej (8)
  • Nowe drzewa i latarnie pojawiają się na ul. Dworcowej (9)
  • Nowe drzewa i latarnie pojawiają się na ul. Dworcowej (10)
  • Nowe drzewa i latarnie pojawiają się na ul. Dworcowej (4)
  • Nowe drzewa i latarnie pojawiają się na ul. Dworcowej (1)

 

58 latarń, 76 kompletów donic, 11 odnowionych kamienic

Zgodnie z projektem przebudowy ulicy Dworcowej, wzdłuż ulicy pojawi się 58 nowych latarń oraz 76 kompletów donic w różnych kształtach i konfiguracji, a dodatkowo na całej długości ulicy zabudowane zostaną po 4 komplety pergoli. Ponadto mur oporowy od strony placu Michała Wolskiego zostanie podświetlony.

Na ulicy Dworcowej odnowionych zostało także 11 historycznych kamienic o numerach 2, 9, 14, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 31 i 32. Na szczególną uwagę zasługuje kamienica według projektu Juliusa Schlesingera o modernistycznej fasadzie z elementami art deco przy ul. Dworcowej 9, neorenesansowa kamienica z 1892 roku przy ul. Dworcowej 2 czy wybudowana według projektu czołowego architekta secesji Wilhelma Hellera - kamienica przy ul. Dworcowej 22.

Nowe drzewa i latarnie pojawiają się na ul. Dworcowej

 

Zakres prac na ul. Dworcowej

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana została ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyskała nową - wygodną dla przechodniów nawierzchnię z ciętego kamienia a układ drogi został podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu.

Rewitalizacja obejmuje również powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową, a także ulegnie zmianie organizacja ruchu, aby umożliwić zaopatrzenie sklepów oraz lokali gastronomicznych.

 

Inwestycja dzięki pozyskanym przez miasto środkom z Unii Europejskiej

Rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej. Wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmującego ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 15,3 mln zł.