Zgłaszany podczas spotkań mieszkańców i radnych Miechowic z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem problem podtopień w rejonie ulica Nickla i Relaksowej /Frenzla/ zostanie rozwiązany.

Na wniosek prezydenta Bytomia przesunięte zostały środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację tej ważnej dla mieszkańców Miechowic inwestycji, która zostanie zrealizowana w ramach przebudowy ul. Nickla. Projekt tej inwestycji przewiduje nie tylko przebudowę jezdni, ale również skrzyżowań, budowę zjazdów, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, nowe oświetlenie oraz nasadzenia drzew i zieleni ozdobnej. Przetarg na całą inwestycję ma zostać ogłoszony w pierwszej połowie tego roku.

Zalany budynek przy ul. Frenzla 110 - fot. Michał Napierała

 

- Przygotowujemy się do kompleksowej przebudowy ulicy Nickla w Miechowicach na którą pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 mln zł. Podczas spotkań z mieszkańcami tej dzielnicy oraz radnymi wielokrotnie poruszony został jednak problem zalewania terenów w rejonie ul. Nickla, Relaksowej i Frenzla - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Realizując tak duże przedsięwzięcie, zdecydowaliśmy się na rozszerzenie zakresu tej inwestycji o budowę i przebudowę kanalizacji w tym rejonie. Ma to zapobiec kolejnym podtopieniom - podkreśla prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

 

Jaki będzie zakres dodatkowej inwestycji w Miechowicach?

Występujące podtopienia w rejonie ulicy Nickla, Relaksowej i Frenzla wymagają nie tylko przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, ale również budowy nowej kanalizacji w części odcinka drogi. W ramach projektu wykonana zostanie kanalizacja deszczowa grawitacyjna na odcinku północno-wschodniej części ulicy Nickla i Relaksowej, przepompownia wód deszczowych, 14 wpustów deszczowych, 29 studni oraz przepompownia ścieków.

{gallery}Aktualnosci_photos/20230425_01{/galllery}

 

Wniosek z Polskiego Ładu do zmiany. Jest już zgoda BGK

Przebudowa i budowa kanalizacji w ul. Nickla, Relaksowej (Frenzla) wiązała się z koniecznością pozyskania środków na tę inwestycję. Gmina zdecydowała się na zmianę wniosku związanego z inwestycjami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na który pozyskała dofinansowanie w 2022 roku. Ze względu na potrzebę rozszerzenia zakresu inwestycji, gmina zawnioskowała o modyfikację wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach dofinansowania realizowane będą trzy projekty:

  1. Modernizacja i remont budynku zaplecza stadionu sportowego przy ul. Worpie 18 w Bytomiu;
  2. Remont budynku po byłym Gimnazjum przy ul. Stolarzowickiej 19 w Bytomiu wraz z remontem i adaptacją sali gimnastycznej pod kątem nowych funkcji;
  3. Inwestycja budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla).

Zmodyfikowany projekt dotyczący budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej przeszedł już pozytywną opinię i został zaakceptowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, co oznacza, że odłożona w czasie będzie realizacja projektów związanych z remontem schronu przeciwlotniczego oraz stworzeniem koncepcji zagospodarowania terenu szybu południowego dawnej KWK „Miechowice”.

 

Co zostanie zrobione w ramach dwóch pozostałych projektów?

W ramach dwóch pozostałych projektów zrealizowany zostanie remont budynku przy stadionie sportowym przy ul. Worpie 18. Z kolei w budynku dawnego gimnazjum przy ul. Stolarzowickiej 19 w Miechowicach, gdzie znajduje się siedziba ProFort Centrum zostanie przeprowadzony remont oraz przeprowadzone będą prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku sali gimnastycznej pod kątem wprowadzenia nowych funkcji.

Przypomnijmy, że wszystkie trzy projekty będą łącznie kosztować prawie 5 mln zł, z czego około 4,5 mln zł to dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej w ul. Nickla, Relaksowej (Frenzla) w Miechowicach zostanie przeznaczona z tego programu kwota prawie 2,5 mln zł.