Z ulic Bytomia zjechały już maszyny czyszczące, które przez ostatnie tygodnie rozprawiały się z pozimowymi zanieczyszczeniami. Teraz wykonawcy będą oczyszczać ulice i chodniki zgodnie z harmonogramem letnim.

Prace porządkowe na bytomskich drogach były prowadzone przez dwie firmy - Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek oraz Zakład Usług Drogowych i Komunalnych Dromar Kaliściak Marian. Ich zadaniem było mechaniczne oraz ręczne oczyszczanie ulic, placów, parkingów oraz wysepek. Chodniki i ciągi piesze oczyszczane były w tym czasie na dodatkowe zlecenie.

Zgodnie z obowiązującymi umowami, nawierzchnie dróg, w tym także martwe pola jezdni oraz wysepki muszą być czyste. Dlatego standardem było oczyszczenie ich do takiego stanu, by nawierzchnie miały widoczną strukturę, a przy krawężnikach woda deszczowa miała swobodny przepływ do studzienek wodościekowych i rynien odpływowych.

 

Drogi oczyszczone

I tak w rejonie pierwszym, na który składają się główne szlaki komunikacyjne, uprzątniętych zostało 45 dróg. W Śródmieściu, a także w północnej i zachodniej jego części inspektorzy Działu Oczyszczania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów skontrolowali i odebrali prace wykonane na 161 ulicach.

Posprzątane/oczyszczone zostały 204 ulice w Miechowicach, Karbiu, Stroszku, Suchej Górze, Stolarzowicach i Górnikach. W rejonie 4, czyli w Rozbarku Łagiewnikach, Szombierkach i Bobrku uprzątnięto 138 ulic.

 

Drogi posprzątane

I tak w rejonie pierwszym, na który składają się główne szlaki komunikacyjne uprzątniętych zostało 45 dróg. W Śródmieściu, a także w północnej i zachodniej jego części inspektorzy Działu Oczyszczania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów skontrolowali i odebrali prace wykonane na 161 ulicach. Posprzątane zostały 204 ulice w Miechowicach, Karbiu, Stroszku, Suchej Górze, Stolarzowicach i Górnikach. W rejonie 4, czyli w Rozbarku Łagiewnikach, Szombierkach i Bobrku uprzątnięto 138 ulic.

  • Pozimowe sprzątanie ulic i chodników (1)
  • Pozimowe sprzątanie ulic i chodników (2)
  • Pozimowe sprzątanie ulic i chodników (3)
  • Pozimowe sprzątanie ulic i chodników (4)