Na ulicach naszego miasta pojawiły się kolejne ekipy drogowców, którzy rozpoczęli bieżące remonty jezdni. Za łączną kwotę 4,4 mln zł zostaną przeprowadzone prace związane z uzupełnianiem ubytków w jezdniach. W pierwszej kolejności remontowane są drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe.

- Na remonty nawierzchni jezdni miasto podpisało już dwie umowy na blisko 4,4 mln zł. W kwietniu za prawie 400 tys. zł rozpoczęliśmy pozimowe łatanie dziur asfaltem lanym a teraz w ramach drugiego etapu rozpoczną się bieżące remonty jezdni, najpierw na najbardziej uczęszczanych drogach a następnie w poszczególnych dzielnicach Bytomia - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

Na początek drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe

Ulica Krzyżowa, Wrocławska, Długa, Siemianowicka, Stolarzowicka, Chorzowska, Żołnierska, Powstańców Warszawskich, Witczaka, Kędzierzyńska, Konstytucji, Piłsudskiego, Gombrowicza, al. Jana Pawła II i Fałata - to pierwsze ulice w naszym mieście, gdzie wyłoniony w drodze zamówienia publicznego wykonawca rozpocznie prace drogowe.

Zgodnie z podpisaną umową, brygady drogowe w zależności od stanu nawierzchni jezdni będą przeprowadzać remonty cząstkowe nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, roboty związane z mechaniczną rozbiórką nawierzchni, frezowaniem nawierzchni, ręcznym i mechanicznym ułożeniem warstwy wiążącej i ścieralnej, zalewaniem szczelin oraz wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego.

  • Rusza kolejny etap łatania dziur w drogach po zimie (1)
  • Rusza kolejny etap łatania dziur w drogach po zimie (2)
  • Rusza kolejny etap łatania dziur w drogach po zimie (3)
  • Rusza kolejny etap łatania dziur w drogach po zimie (4)
  • Rusza kolejny etap łatania dziur w drogach po zimie (5)
  • Rusza kolejny etap łatania dziur w drogach po zimie (6)
  • Rusza kolejny etap łatania dziur w drogach po zimie (7)
  • Rusza kolejny etap łatania dziur w drogach po zimie (8)

Umowa przewiduje także remonty dróg gminnych, które najpierw rozpoczną się w Śródmieściu i na osiedlu im. gen. Ziętka a następnie będą kontynuowane w poszczególnych dzielnicach miasta.

Prace realizuje wyłonione w postępowaniu konsorcjum firm: ZRD Orfin Sp. k. oraz PIDP Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe Józef Pietryga.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności podczas prowadzonych prac remontowych i dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu drogowego.

O realizowanych pracach związanych z bieżącym utrzymaniem jezdni w Bytomiu będziemy na bieżąco informować poprzez stronę www.bytom.pl oraz media społecznościowe.