W sobotę 13 maja na dwóch odcinkach ulicy Miarki od skrzyżowania z ul. Zabrzańską do ul. Moniuszki oraz w rejonie ul. Zamenhofa drogowcy będą prowadzić prace związane z naprawą nawierzchni jezdni.

Nawierzchnia jezdni została nieprawidłowo sfrezowana przez podwykonawcę firmy realizującej przebudowę linii kolejowej nr 131 podczas wprowadzania nowej organizacji ruchu na ul. Miarki. Teraz naprawa zostanie zrealizowana w formie prac gwarancyjnych. Po przeprowadzeniu prac naprawczych, przy sprzyjającej pogodzie w sobotę 20 maja drogowcy odtworzą oznakowanie poziome na całym odcinku ul. Miarki oraz uzupełnią braki w oznakowaniu pionowym, tak aby było ono zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót na wiaduktach kolejowych znajdujących się w rejonie ulicy Miarki.

Drogowcy na ulicy Miarki nie tylko naprawią uszkodzoną jezdnię, ale uzupełnią również powstałe w niej ubytki spowodowane sfrezowaniem nawierzchni drogi podczas przywracania dwóch pasów ruchu w styczniu 2023 roku. W trakcie prac ulica Miarki będzie przejezdna, jednak wystąpią czasowe utrudnienia drogowe, dlatego prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zmian w organizacji ruchu.

 

Najpierw naprawa jezdni potem odtworzenie oznakowania poziomego

Po zakończeniu w sobotę 13 maja prac na ul. Miarki, w kolejną sobotę 20 maja, przy sprzyjającej pogodzie, wykonawca będzie prowadził prace związane z odtworzeniem oznakowania poziomego na całym odcinku ul. Miarki, czyli od skrzyżowania ul. Miarki z ul. Zabrzańska do skrzyżowania z ul. Matejki. W tym dniu również wystąpią utrudnienia na poszczególnych odcinkach jezdni, gdzie ekipy drogowe będą malowały oznakowanie poziome i odtwarzały tzw. zebry na pasach dla pieszych.

  • Uwaga kierowcy! W sobotę 13 maja rozpocznie się naprawa nawierzchni (1)
  • Uwaga kierowcy! W sobotę 13 maja rozpocznie się naprawa nawierzchni (2)
  • Uwaga kierowcy! W sobotę 13 maja rozpocznie się naprawa nawierzchni (3)
  • Uwaga kierowcy! W sobotę 13 maja rozpocznie się naprawa nawierzchni (4)
  • Uwaga kierowcy! W sobotę 13 maja rozpocznie się naprawa nawierzchni (5)
  • Uwaga kierowcy! W sobotę 13 maja rozpocznie się naprawa nawierzchni (6)
  • Uwaga kierowcy! W sobotę 13 maja rozpocznie się naprawa nawierzchni (7)
  • Uwaga kierowcy! W sobotę 13 maja rozpocznie się naprawa nawierzchni (8)
  • Uwaga kierowcy! W sobotę 13 maja rozpocznie się naprawa nawierzchni (9)
  • Uwaga kierowcy! W sobotę 13 maja rozpocznie się naprawa nawierzchni (10)