Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zlikwidowali kolejne dzikie wysypiska. W ostatnim czasie usunęli odpady przy ul. Musialika/Staffa, Musialika 23A oraz ul. Dworska/Cegielniana.

Przy ul. Musialika/Staffa usuniętych zostało: 4 mszesc. odpadów wielkogabarytowych, 3 mszesc. gruzu i odpadów budowlanych, 5 mszesc. odpadów komunalnych oraz 105 opon.

Pracownicy MZDiM w trakcie prac przy Musialika 23A zebrali 15,5 mszesc. odpadów wielkogabarytowych, 0,4 mszesc. papy, 4,5 mszesc. gruzu i odpadów budowlanych, 15,5 mszesc. odpadów komunalnych, 7,5 mszesc. opadów biodegradowalnych oraz 32 opony.

Przy ul. Dworska/Cegielniana usuniętych zostało: 0,7 mszesc. odpadów komunalnych, 0,7 mszesc. odpadów wielkogabarytowych oraz 3 opony.

 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (1)
 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (2)
 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (3)
 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (4)
 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (5)
 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (6)
 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (8)
 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (9)
 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (10)
 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (11)
 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (12)
 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (13)
 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (14)
 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (15)
 • Zlikwidowaliśmy kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu (16)