Do zakończenia inwestycji związanej z przebudową ul. Dworcowej pozostały jeszcze roboty związane z montażem małej architektury, nasadzeniem roślinności, wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej oraz zagospodarowaniem terenu przy pl. Wolskiego. Prace zostaną zrealizowane do 31 maja.

Miasto zgłosiło uwagi wykonawcy przebudowy Dworcowej przed końcowym odbiorem. Inwestycja zostanie dokończona do 31 maja

- Niestabilna pogoda, występujące na przemian opady deszczu i śniegu oraz skoki temperatury na początku roku miały wpływ na realizację inwestycji w zakresie związanym z położeniem kostki granitowej i nasadzeniem roślinności. Zgłosiliśmy także uwagi do wykonanych prac, a cała inwestycja ma zostać zakończone do końca maja - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

 

Jakie prace będą realizowane jeszcze na ul. Dworcowej? 

Do zakończenia inwestycji pozostały jeszcze do wykonania prace związane z montażem kostki granitowej w rejonie przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Moniuszki, zagospodarowaniem terenu w rejonie pl. Wolskiego oraz montażem małej architektury i ostatnie nasadzenia roślinności w donicach.

Wszystkie pozostałe roboty zostały już wykonane a pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów nadzorujący inwestycję od 10 maja zgłaszają już uwagi do zrealizowanych robót związaną z przebudową ul. Dworcowej.

 

58 latarń, 76 kompletów donic, 11 odnowionych kamienic

Zgodnie z projektem przebudowy ulicy Dworcowej, wzdłuż ulicy pojawi się 58 nowych latarń oraz 76 kompletów donic w różnych kształtach i konfiguracji, a dodatkowo na całej długości ulicy zabudowane zostaną pergole. Ponadto mur oporowy od strony placu Michała Wolskiego zostanie podświetlony.

Na ulicy Dworcowej odnowionych zostało także 11 historycznych kamienic o numerach 2, 9, 14, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 31 i 32. Na szczególną uwagę zasługuje kamienica według projektu Juliusa Schlesingera o modernistycznej fasadzie z elementami art deco przy ul. Dworcowej 9, neorenesansowa kamienica z 1892 roku przy ul. Dworcowej 2 czy wybudowana według projektu czołowego architekta secesji Wilhelma Hellera - kamienica przy ul. Dworcowej 22.

Miasto zgłosiło uwagi wykonawcy przebudowy Dworcowej przed końcowym odbiorem. Inwestycja zostanie dokończona do 31 maja

 

Zakres prac na ul. Dworcowej

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana została ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica w zyskuje nową - wygodną dla przechodniów nawierzchnię z ciętego kamienia a układ drogi został podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu.

Rewitalizacja obejmuje również powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową, a także ulegnie zmianie organizacja ruchu, aby umożliwić zaopatrzenie sklepów oraz lokali gastronomicznych.

 

Inwestycja dzięki pozyskanym przez miasto środkom z Unii Europejskiej

Rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej. Wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmującego ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 15,3 mln zł.