Analiza projektu budowy drogi na ul. Wiejskiej pod kątem zgodności przepisów dotyczących trójkątów widoczności oraz lokalizacji kanału technologicznego, a także rozmowy w sprawie harmonogramu prac i możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do budowy drogi.

To główne tematy, jakie w poniedziałek 22 maja poruszone zostały na kolejnym spotkaniu prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza z mieszkańcami Suchej Góry w sprawie budowy drogi na ul. Wiejskiej, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 38.

W rozmowach z mieszkańcami wzięli udział także zastępca prezydenta Michał Bieda, przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz projektant. W trakcie spotkania projektant ponownie wskazał na zasady obowiązujące przy projektowaniu dróg w tak zwartej zabudowie, jaka występuje przy ul. Wiejskiej, zwracając uwagę, że proponowane przez mieszkańców zmiany dotyczące oszczędności miejsca przy likwidacji kanału technologiczne będą minimalne, a wynikające z tego zmiany wpłyną niekorzystnie na proces projektowania i mogą go wydłużyć nawet o ponad rok. Podczas spotkania wiceprezydent po raz kolejny zapewnił mieszkańców ul. Wiejskiej, że każdy z nich otrzyma odszkodowanie za przejmowany przez gminę grunt pod budowę drogi.

- Przeanalizowaliśmy wspólnie z projektantem zaproponowane sugestie mieszkańców podczas kwietniowego spotkania i wyjaśniliśmy, że ich wprowadzenie wpłynie zarówno na projektowanie ulicy, jak i termin aplikowania po dofinansowanie do budowy drogi - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

 • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie koncepcji budowy drogi na ul. Wiejskiej (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie koncepcji budowy drogi na ul. Wiejskiej (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie koncepcji budowy drogi na ul. Wiejskiej (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie koncepcji budowy drogi na ul. Wiejskiej (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie koncepcji budowy drogi na ul. Wiejskiej (6) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie koncepcji budowy drogi na ul. Wiejskiej (7) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie koncepcji budowy drogi na ul. Wiejskiej (8) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie koncepcji budowy drogi na ul. Wiejskiej (9) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie koncepcji budowy drogi na ul. Wiejskiej (10) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

Podczas wczorajszego, 22 maja spotkania poruszono ponownie sprawę nowych granic działek w ramach procedury ZRiD. Jak zapewnił wiceprezydent Michał Bieda każdy właściciel posesji otrzyma odszkodowanie za przejmowany przez gminę grunt pod budowę drogi. Odszkodowanie przekazywane w ramach procedury ZRID będzie obejmowało koszty zajętego terenu, odbudowy ogrodzenia w takiej formie, w jakiej wybudowali je mieszkańcy, nowych nasadzeń drzew i roślin ozdobnych. Warto podkreślić, że odszkodowanie będzie dotyczyło również terenu oddanego przez mieszkańców pod dotychczasową drogę w latach wcześniejszych, a wyceną każdej nieruchomości zajmie się rzeczoznawca majątkowy.

 

Inwestycja przy ul. Wiejskiej to nie remont a budowa nowej drogi

Gruntowa droga na ul. Wiejskiej w Suchej Górze przez lata eksploatacji uległa degradacji i z uwagi na powstałe w niej dziury, trudno się nią poruszać. Aby poprawić jej stan konieczna jest budowa drogi, a taka inwestycja wymaga projektu budowlanego uzgodnionego ze wszystkimi gestorami sieci oraz pozyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Rozpoczęty przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w 2020 roku etap projektowania budowy ul. Wiejskiej właśnie się kończy.

Projekt budowy ulicy Wiejskiej zakłada bowiem nie tylko wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej ul. Wiejskiej na odcinku 760 metrów, od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do placu do zawracania. W ramach budowy drogi powstanie również kanalizacja deszczowa, przebudowana będzie sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna, wybudowane oświetlenie, zbiornik retencyjny i przepompownia. Zgodnie z założeniami, szerokość pasa drogowego będzie wynosiła około 10 metrów, z czego jezdnia będzie miała 5 metrów a wzdłuż niej zastosowane zostaną również progi zwalniające. Dodatkowa powierzchnia konieczna niezbędna jest na zabudowę sieci.

 

Konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami

Koncepcja i projekt budowy drogi na ul. Wiejskiej były omawiane z mieszkańcami Suchej Góry zarówno podczas konsultacji społecznych, ale również spotkań z prezydentem Bytomia i jego zastępcą oraz pracownikami Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów i projektantem. Warto dodać, że podczas konsultacji społecznych w 2021 roku, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Korczaka 1 przedstawiono mieszkańcom dwa warianty budowy drogi oraz rozmawiano o konieczności dokonania podziału działek, ponieważ część z działek prywatnych wchodzi w pas drogowy. Z mieszkańcami ulicy Wiejskiej spotkał się także geodeta, który określił, jaką część terenu musiało zostać przeznaczona do wybudowania drogi.