W sobotę 27 maja spółka PKP PLK będzie realizowała kolejne prace związane z montażem nowego wiaduktu kolejowego w rejonie Zamłynia. Od godz. 6:00 do 23:00 przejazd pod wiaduktem będzie zamknięty dla pieszych, komunikacji publicznej i ruchu samochodowego.

Jak informuje wykonawca prac - firma PORR SA - w sobotę 27 maja będą prowadzone kolejne prace związane z montażem nowych elementów konstrukcyjnych wiaduktu kolejowego. Prace realizowane będą bezpośrednio nad jezdnią, dlatego ze względów bezpieczeństwa, istnieje konieczność zamknięcia drogi pod wiaduktem.

Zmiany zostaną wprowadzone w sobotę 27 maja w godz. 6:00 - 23:00. Wówczas przejazd pod wiaduktem z obydwu stron /tj. od strony pl. Wolskiego oraz od strony ul. Zabrzańskiej i Łagiewnickiej/ zostanie zamknięty dla samochodów i tramwajów. To oznacza, że kierowcy będą musieli korzystać z zaplanowanych objazdów, zaś komunikacja tramwajowa i autobusowa w tym okresie będzie kursowała według zmienionych tras i rozkładów - szczegółowe zmiany będą dostępne na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego - https://rj.metropoliaztm.pl/news/

Mapka - Remont wiaduktu kolejowego przy pl.Wolskiego w Bytomiu

 

Jak będzie wyglądała organizacja ruchu w związku z zamknięciem przejazdu pod wiaduktem?

 • od strony ul. Jagiellońskiej przejazd będzie możliwy wyłącznie w kierunku pl. Wolskiego, a następnie ul. Powstańców Warszawskich;
 • od strony ul. Kolejowej zostanie wprowadzone zawężenie z trzech do dwóch pasów na wysokości dojazdu do skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Powstańców Warszawskich, a następnie do jednego pasa ruchu na wysokości dojazdu do skrzyżowania z ul. Jagiellońską;
 • od strony ul. Zabrzańskiej w rejonie dojazdu do skrzyżowania z ul. Łagiewnicką, jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu w kierunku Łagiewnik i dalej trasą objazdu do centrum Bytomia;
 • od strony ul. Łagiewnickiej w rejonie dojazdu do skrzyżowania z ul. Zabrzańską, ruch zostanie poprowadzony pasem umożliwiającym lewoskręt w kierunku do Szombierek;
 • w rejonie prowadzonych prac na ulicach: Kolejowej, Zabrzańskiej, Łagiewnickiej i pl. Wolskiego zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30km/h.
 • W sobotę 27 maja przejazd pod wiaduktem na Zamłyniu znów będzie zamknięty (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • W sobotę 27 maja przejazd pod wiaduktem na Zamłyniu znów będzie zamknięty (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • W sobotę 27 maja przejazd pod wiaduktem na Zamłyniu znów będzie zamknięty (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • W sobotę 27 maja przejazd pod wiaduktem na Zamłyniu znów będzie zamknięty (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • W sobotę 27 maja przejazd pod wiaduktem na Zamłyniu znów będzie zamknięty (6) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • W sobotę 27 maja przejazd pod wiaduktem na Zamłyniu znów będzie zamknięty (7) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

 

Jak będą przebiegały objazdy w związku z zamknięciem przejazdu pod wiaduktem?

W związku z zamknięciem wiaduktu w rejonie Zamłynia, przygotowane będą objazdy:

 • do Szombierek i Łagiewnik oraz Rudy Śląskiej i Zabrza przygotowano objazd ulicami: Kolejową - pl. Wolskiego - Miarki - Chorzowską - Starochorzowską - Krzyżową - Łagiewnicką;
 • do Szombierek i Łagiewnik od strony skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i Moniuszki przygotowano objazd ulicami: Jagiellońską - Moniuszki - Miarki - Chorzowską - Starochorzowską - Krzyżową - Łagiewnicką;
 • do Szombierek i Łagiewnik od strony skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z pl. Wolskiego przygotowano objazd ulicami: Jagiellońską - pl. Wolskiego - Powstańców Warszawskich - Moniuszki - Miarki - Chorzowską - Starochorzowską - Krzyżową - Łagiewnicką;
 • do Krakowa, Opola, Wrocławia i Poznania oraz centrum przygotowano objazd ulicami: Łagiewnicką /lub Świętochłowicką dla drugiego kierunku/ - Krzyżową - Starochorzowską - Chorzowską /koniec objazdu do centrum/ - al. Jana Pawła II.

 

Będą wyznaczone tymczasowe przystanki

W związku z zamknięciem przejazdu pod wiaduktem dla autobusów komunikacji miejskiej, zostaną wyznaczone tymczasowe przystanki autobusowe zlokalizowane przy ulicach: Zabrzańskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Małgorzatki, Wyzwolenia po obydwu stronach jezdni /odcinek w kierunku szybu „Krystyna” dawnej KWK Szombierki/.