Do końca lipca na wszystkich odcinkach ul. Piekarskiej zabudowane zostanie torowisko tramwajowe oraz zamontowane będą ostatnie słupy trakcyjne. W lipcu wykonawca przebudowy - firma Eurovia - rozpocznie montaż opraw oświetleniowych i będzie kontynuować roboty związane z układaniem nowych chodników i warstwy podbudowy.

Na wszystkich odcinkach ulicy Piekarskiej i Sądowej, gdzie przebudowywane jest torowisko oraz układ drogowy, wykonawca inwestycji zakończył już roboty związane z budową i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej oraz sieci wodociągowej. Zakończenie tych prac umożliwiło rozpoczęcie robót związanych z budową nowego torowiska tramwajowego, które w całości będzie wbudowane w jezdnię /prace te powinny zakończyć się w lipcu/. Trwa przebudowa chodników oraz dojazdów do kamienic znajdujących się przy ul. Piekarskiej. Na ukończeniu jest też montaż słupów sieci trakcyjnej, a trzy ostatnie słupy przy ul. Piekarskiej 3 i 5 zostaną zamontowane jeszcze w lipcu. Z kolei w rejonie skrzyżowania ul. Piekarskiej i Powstańców Śląskich trwa budowa tzw. dwutorowej krańcówki z torem odstawczym, umożliwiającej mijanie tramwajów. Częstotliwość kursowania tramwajów linii 38 ma się zwiększyć po zakończeniu inwestycji.

 • Nowe torowisko tramwajowe, chodniki, budowa peronów wiedeńskich. Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Nowe torowisko tramwajowe, chodniki, budowa peronów wiedeńskich. Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Nowe torowisko tramwajowe, chodniki, budowa peronów wiedeńskich. Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Nowe torowisko tramwajowe, chodniki, budowa peronów wiedeńskich. Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Nowe torowisko tramwajowe, chodniki, budowa peronów wiedeńskich. Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Nowe torowisko tramwajowe, chodniki, budowa peronów wiedeńskich. Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (6) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Nowe torowisko tramwajowe, chodniki, budowa peronów wiedeńskich. Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (7) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Nowe torowisko tramwajowe, chodniki, budowa peronów wiedeńskich. Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (8) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Nowe torowisko tramwajowe, chodniki, budowa peronów wiedeńskich. Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (9) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Nowe torowisko tramwajowe, chodniki, budowa peronów wiedeńskich. Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (10) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Nowe torowisko tramwajowe, chodniki, budowa peronów wiedeńskich. Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (11) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Nowe torowisko tramwajowe, chodniki, budowa peronów wiedeńskich. Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (12) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

Najbardziej zaawansowane prace toczą się na odcinkach od skrzyżowania ul. Piekarskiej i Sądowej oraz na ul. Sądowej i skrzyżowaniu ul. Sądowej i Powstańców Warszawskich. Tu we wrześniu wykonawca planuje ponownie wyłączyć kursowanie tramwajów ulicą Sądową, aby zakończyć roboty związane z asfaltowaniem drogi, wykonać nawierzchnię torowiska lanym betonem oraz zawiesić nową sieć trakcyjną na słupach.

W ramach zaplanowanych prac nasadzone zostanie także prawie 50 nowych drzew, staną ławki i kosze na śmieci, powstaną nowe przystanki tramwajowe. Trwa już budowa pierwszych peronów wiedeńskich a wykonawca zakończył już budowę przystanku Bytom - Sąd.

 

Dodatkowe prace kanalizacyjne i gazowe

W trakcie przebudowy ul. Piekarskiej, okazało się, że wymagane jest zwiększenie zakresu prac o dobudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prusa do ul. Żeromskiego, przebudowę kanału na odcinku ul. Sądowej, przebudowę przyłączy sieci gazowych i konieczność przesunięć słupów trakcyjno-oświetleniowych. W trakcie prowadzonych prac wykonawca natknął się także na kilka niespodzianek m.in. fragment drewnianego rurociągu z XIX wieku czy niewybuch przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śląskich.

Realizacja tak zaawansowanej inwestycji jak przebudowa ulicy Piekarskiej wymaga przebudowy praktycznie wszystkich podziemnych sieci. Wiele z nich było w bardzo złym stanie lub kolidowało z innymi sieciami, stwarzając w przyszłości zagrożenie możliwością wystąpienia awarii. Podczas robót wykonawca inwestycji odkrył także nieizdentyfikowaną sieć uzbrojenia podziemnego, której nie było na dostępnych planach. To wymagało nie tylko dobudowy części nowej kanalizacji, ale również przebudowy już istniejącej, czego w fazie projektowej nie dało się przewidzieć. Ponadto spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w trakcie realizowanych prac musiała również dodatkowo przebudować kilkanaście przyłączy sieci gazowej.

Zgodnie z harmonogramem prac, przebudowa ul. Piekarskiej powinna zakończyć się w październiku 2023 roku.

 • Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (8) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (9) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (10) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (11) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (12) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (6) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piekarskiej (7) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

 

Jak zmieni się ulica Piekarska?

Ulica Piekarska zostanie przebudowana na całej długości - od skrzyżowania z ul. Sądową aż do przystanku tramwajowego po północnej stronie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich. Modernizacją objęte zostało torowisko od przystanku Bytom Powstańców Śląskich wzdłuż ul. Piekarskiej wraz z rozjazdem na skrzyżowaniu z ul. Sądową i dalej wzdłuż ul. Sądowej do jej skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich włącznie z rozjazdem torowym. To niespełna 2-kilometrowy fragment linii tramwajowej w całości wbudowanej w jezdnię.

Torowisko wykonane zostanie z prefabrykowanych płyt torowych. Posadowione będą nowe słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe, powstaną nowe platformy przystankowe, w tym także tzw. przystanki wiedeńskie. Zakres miejski inwestycji obejmie gruntowną przebudowę chodników i peronów przystankowych, jezdni, miejsc postojowych, wybudowanie ścieżki rowerowej a także przebudowę kolidujących instalacji podziemnych. Nasadzone będą nowe drzewa.

- Przebudowa ulicy Piekarskiej to jedna z najważniejszych inwestycji drogowo-tramwajowych w Bytomiu. Po jej zakończeniu pasażerowie dzięki połączeniu linii tramwajowych w ul. Piekarskiej, Sądowej i Powstańców Warszawskich, będą mogli bezpośrednio dojechać tramwajem z cmentarzy zlokalizowanych przy ul. Piekarskiej, Kwiatowej i Powstańców Śląskich do pl. gen. Sikorskiego - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

Inwestycja realizowana jest wspólnie przez Miasto Bytom oraz spółkę Tramwaje Śląskie SA.