Na ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Korfantego do ul. Zamenhofa kontynuowane są roboty gwarancyjne związane z wymianą uszkodzonych, spękanych i odspojonych części płyt od podłoża.

W trakcie realizacji prac gwarancyjnych firma NDI Sopot SA po rozmowach z inwestorem - spółką Tramwaje Śląskie i miastem Bytom - analizowała zmianę technologii wykorzystywanej przy naprawie. Ostatecznie jednak naprawa uszkodzonych płyt będzie realizowana z zastosowaniem dotychczasowej technologii tj. klejenia płyt. Inwestorzy wzywali wykonawcę do przyspieszenia realizacji prac.

Podczas trwających prac wykonawca po usunięciu spękanych i uszkodzonych płyt granitowych musi oczyścić najpierw podłoże z pozostałości kleju, kamieni i pyłów, ale również wysuszyć je, aby mocowane technologią żywic epoksydowych nowe płyty związały się dobrze z nawierzchnią. Dodatkowo wykonawca, aby zabezpieczyć nowo położone płyty stosuje także piankę izolacyjną, która ma zapobiegać odpływowi żywicy spełniającej funkcje montażowe i wytrzymałościowe. Po okresie związania płyt granitowych z podłożem, pianka izolacyjna jest usuwana przez pracowników realizujących prace gwarancyjne.

Prace gwarancyjny uszkodzonych płyt na ul. Katowickiej realizowane są przez wykonawcę na zlecenie spółki Tramwaje Śląskie SA. Ich wykonanie kontrolowane jest także przez inspektorów Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu, którzy na bieżąco reagują na opóźnienia. Wpływ na tempo realizacji prac ma również pogoda - w przypadku opadów deszczu, roboty muszą być wstrzymane do czasu osuszenia podłoża.

Poza realizowanymi pracami na odcinku od ul. Korfantego do ul. Zamenhofa, firma NDI Sopot SA w kolejnych etapach naprawi spękane i odspojone płyty również na odcinkach od ul. Zamenhofa do ul. Rostka oraz od ul. Rostka do pl. Sikorskiego.

  • Wykonawca wznowił prace naprawcze na ul. Katowickiej (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Wykonawca wznowił prace naprawcze na ul. Katowickiej (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Wykonawca wznowił prace naprawcze na ul. Katowickiej (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

 

Konieczność wstrzymania ruchu podczas prac gwarancyjnych

Trwające roboty naprawcze na ul. Katowickiej oraz zastosowana technologia klejenia płyt wymaga wstrzymania ruchu pojazdów na odcinkach, gdzie realizowane są roboty poza zachowaniem ruchu tramwajów, który kierowany jest przez pracowników firmy NDI Sopot SA.

To oznacza, że do czasu zakończenia prac na odcinku od ul. Korfantego do ul. Zamenhofa nadal kierowcy będą musieli korzystać z przygotowanych na czas robót objazdów:

  • dojazd do ul. Rostka dla pojazdów jadących ulicą Katowicką od strony skrzyżowania z ul. Matejki będzie możliwy następującymi ulicami: Korfantego - Krakowską - Józefczaka - Piastów Bytomskich - Katowicką;
  • dojazd do ul. Korfantego dla pojazdów jadących ulicą Katowicką od strony placu Sikorskiego będzie możliwy następującymi ulicami: Rostka - Miarki - Matejki - Katowicką.

 

Najpierw remont a potem sprawdzenie skuteczności wykonania napraw

Wykonawcy przebudowy torowiska w ul. Katowickiej zostały wskazane wszystkie usterki, w tym pęknięcia, wykruszone i uszkodzone płyty granitowe, spękania a także odspojenia płyt od podłoża. W trakcie zaplanowanych prac gwarancyjnych firma NDI Sopot SA wymieni uszkodzone płyty. Po zakończeniu prac wznowiony zostanie ruch samochodowy celem sprawdzenia nacisku na płyty a tym samym skuteczności wykonania napraw, co będzie podstawą do ich odebrania.

Przypomnijmy, że w połowie 2021 roku na ul. Katowickiej z udziałem wykonawcy zostały wskazane uszkodzenia w płytach granitowych. Uszkodzenia pojawiły się na krawędziach płyt, widoczne były także liczne spękania, wykruszenia, a także odspojenie części płyt od podłoża. Wykonawca zobowiązał się wówczas, że dokona gwarancyjnej naprawy i wymieni uszkodzone płyty, jednak mimo ich naprawy Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Tramwaje Śląskie zakwestionowały zrealizowane roboty gwarancyjne. Teraz wykonawca w ramach gwarancji ponownie wykonuje naprawę uszkodzonych i odspojonych płyt granitowych, jednak na czas robót całkowicie wstrzymany jest ruch pojazdów oprócz możliwości przejazdu tramwajów na remontowanych odcinkach ulicy Katowickiej.