Przy al. Marka Sienickiego oraz ul. Grabowej powstały nowe miejsca rekreacji oraz międzypokoleniowych spotkań. Mieszkańcy mogą już korzystać m.in. z boiska do gry w bule, koszykówki oraz powiększonego placu zabaw.

Rewitalizacja terenów przy al. Marka Sienickiego i ul. Grabowej to tylko część projektu rewitalizacyjnego „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II”, który obejmuje prace aż w siedmiu lokalizacjach na terenie naszego miasta. Łączny koszt całego projektu to 7,8 mln, z czego zrealizowane prace przy al. Marka Sienickiego i ul. Grabowej kosztowały 1,1 mln zł.

- Nowe place zabaw wybudowaliśmy dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. - Cała inwestycja obejmuje siedem lokalizacji: przy al. Marka Sienickiego, ul. Grabowej, Kochanowskiego, Witczaka i Staffa, w Parku Ludowym w Miechowicach oraz przy ul. Stalowej w Bobrku - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka i ul. Grabowej (1) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka i ul. Grabowej (2) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka i ul. Grabowej (3) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka i ul. Grabowej (4) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka i ul. Grabowej (5) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka i ul. Grabowej (6) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka i ul. Grabowej (7) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka i ul. Grabowej (8) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka i ul. Grabowej (9) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka i ul. Grabowej (10) Autor: Hubert Klimek

 

Aleja Marka Sienickiego i ul. Grabowa. Jak się zmieniły?

W ramach projektu najwięcej prac wykonawca stworzył w rejonie al. Marka Sienickiego - boisko do gry w bule z nawierzchnią z drobnego tłucznia oraz powiększył jeden z placów zabaw. Na kolejnym placu zabaw zamontowane zostały nowe urządzenia zabawowe oraz wymieniona nawierzchnia na nawierzchnię bezpieczną. Wykonawca zamontował również monitoring, nowe ogrodzenie, oświetlenie, nowe ławki i kosze na śmieci. Przy skrzyżowaniu alejek zamontowany został pylon informacyjny z tablicą tyflograficzną w języku Braille`a.

Z kolei przy ul. Grabowej plac zabaw został podzielony na dwie strefy: dla osób starszych i młodszych. Zagospodarowana została zieleń, a także zamontowane oświetlenie.

 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka (1) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka (2) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka (3) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka (4) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka (5) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka (6) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka (7) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka (8) Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka (9)Autor: Hubert Klimek
 • Nowe miejsca do zabawy, rekreacji i spotkań przy al. Marka (10) Autor: Hubert Klimek

 

Co powstało w kolejnych pięciu lokalizacjach?

Projekt „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II” obejmuje także prace przy ul. Kochanowskiego, Witczaka i Staffa, w Parku Ludowym w Miechowicach oraz przy ul. Stalowej w Bobrku.

W Parku Ludowym przebudowano już alejki, wykonano plac zabaw, siłownie zewnętrzną, małą architekturę, oświetlenie i monitoring. Oprócz strefy rekreacji dla dzieci w różnym wieku rozbudowana została strefa sportowa o urządzenia, z których będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorzy. Dzięki budowie aż 171 lamp oraz monitoringu Park Ludowy można również odwiedzać wieczorami, a miejsce to stało się bezpieczniejsze.

W Bobrku przy ul. Stalowej i Niemcewicza powstały nowe alejki, chodniki i podjazdy dla wózków. Przebudowywane oraz rozbudowywane zostały place zabaw oraz zagospodarowany został teren wokół nich, jak również pojawiły się nowe nasadzenia, oświetlenie i monitoring.

Przy ulicy Kochanowskiego w Rozbarku powstała z kolei m.in. strefa rekreacji, aktywności fizycznej i integracji sąsiedzkiej dla mieszkańców tej części miasta, a w rejonie ulicy Staffa i Witczaka powstanie wkrótce ogród pamięci, przystań rowerowa. Z kolei przy ul. Staffa, pomiędzy promenadą a parkingiem, ma pojawić się oświetlenie i więcej zieleni.

Projekt „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II” realizowany jest dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Unii Europejskiej. Wartość całego projektu wynosi prawie 7,8 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to ponad 7,4 mln zł, a więc 95% wartości projektu.