Wykonawca przebudowy ul. Dworcowej - firma HUCZ Sp. z o.o. - zgłosił gotowość do odbioru realizowanej inwestycji. Miejski Zarząd Dróg i Mostów wskazał wykonawcy usterki oraz wady, które uniemożliwiają odebranie inwestycji. Wykonawca ma usunąć błędy w ciągu dwóch tygodni.

Inwestycja związana z przebudową ul. Dworcowej zmierza ku końcowi. Wykonawca przebudowy zakończył już realizację prac brukarskich, oświetleniowych i zieleniarskich. Zgłosił też gotowość do odbioru realizowanej inwestycji. Do czasu usunięcia usterek i wad wskazanych przez inspektorów Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, inwestycja nie zostanie odebrana.

- Zależy nam na tym, żeby jakość prac wykonanych na ul. Dworcowej była jak najwyższa, dlatego z uwagą prowadzimy prace odbiorowe - mówi Przemysław Wrona, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów wyznaczył dwutygodniowy termin usunięcia wad przez wykonawcę. Do czasu ostatecznego odbioru inwestycji przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów, wykonawcy będą naliczane kary umowne.

 • Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji (2) Autor: Hubert Klimek, Grzegorz Goik
 • Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji (3) Autor: Hubert Klimek, Grzegorz Goik
 • Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji (4) Autor: Hubert Klimek, Grzegorz Goik
 • Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji (5) Autor: Hubert Klimek, Grzegorz Goik
 • Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji (6) Autor: Hubert Klimek, Grzegorz Goik
 • Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji (7) Autor: Hubert Klimek, Grzegorz Goik
 • Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji (8) Autor: Hubert Klimek, Grzegorz Goik
 • Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji (9) Autor: Hubert Klimek, Grzegorz Goik
 • Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji (10) Autor: Hubert Klimek, Grzegorz Goik
 • Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji (11) Autor: Hubert Klimek, Grzegorz Goik
 • Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji (12) Autor: Hubert Klimek, Grzegorz Goik
 • Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji (13) Autor: Hubert Klimek, Grzegorz Goik
 • Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji (14) Autor: Hubert Klimek, Grzegorz Goik
 • Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji (15) Autor: Hubert Klimek, Grzegorz Goik