Prawie 500-metrowy odcinek ulicy Armii Krajowej w Bytomiu - Łagiewnikach od skrzyżowania z ul. Astrów do skrzyżowania z ul. Adamka zostanie wyremontowany. Miasto Bytom pozyskało ponad 715 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt całej inwestycji szacowany jest na około 1 mln 431 tys. zł, co oznacza, że połowa środków będzie pochodziła z budżetu miasta.

- W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie: na remont ul. Armii Krajowej w Łagiewnikach i remont ul. Orzegowskiej w Szombierkach. Pozyskaliśmy dofinansowanie tylko do remontu ul. Armii Krajowej - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Drugi nasz wniosek na remont ul. Orzegowskiej od skrzyżowania z ul. Zabrzańską do skrzyżowania z ul. Krupińskiego znalazł się na liście rezerwowej. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania do jego realizacji - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Jaki będzie zakres remontu ul. Armii Krajowej?

Ulica Armii Krajowej to jedna z głównych dróg w Łagiewnikach, która łączy dwie drogi powiatowe ul. Tulipanów i ul. Krzyżową, a jej remont jest konieczny ze względu nie tylko na liczne spękania, ubytki w jezdni, ale również zapadnięte włazy kanalizacyjne. W ramach planowanych prac zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni oraz przebudowane będą chodniki.

Remont poprawi więc nie tylko bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi, ale również wpłynie na komfort kierowców dojeżdżających do swoich budynków oraz pasażerów linii autobusowej nr 92 kursującej ul. Armii Krajowej.

  • Pozyskaliśmy ponad 715 tys. zł dofinansowania na remont ul. Armii Krajowej (2) Autor: Hubert Klimek
  • Pozyskaliśmy ponad 715 tys. zł dofinansowania na remont ul. Armii Krajowej (3) Autor: Hubert Klimek
  • Pozyskaliśmy ponad 715 tys. zł dofinansowania na remont ul. Armii Krajowej (4) Autor: Hubert Klimek
  • Pozyskaliśmy ponad 715 tys. zł dofinansowania na remont ul. Armii Krajowej (5) Autor: Hubert Klimek
  • Pozyskaliśmy ponad 715 tys. zł dofinansowania na remont ul. Armii Krajowej (6) Autor: Hubert Klimek

 

Piekarska, Nawrota i Smolenia również remontowane z RFRD

Pozyskane przez miasto dofinansowanie do remontu ul. Armii Krajowej to kolejne zewnętrzne środki, jakie gmina Bytom pozyskała na przebudowę lub remont lokalnych dróg. Przypomnijmy, że dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowane zostały w 2022 roku ulice Nawrota i Smolenia. Z kolei trwająca przebudowa ulicy Piekarskiej na odcinku od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Sądowej również w części finansowana jest ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg