Na ulicach Reptowskiej, Nowej, Michaloka, Samotnej, Barlickiego i Bławatkowej jeszcze w sierpniu zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz komfortu jazdy kierowców poprzez uspokojenie ruchu. W ramach nowej organizacji ruchu wprowadzona zostanie strefa Tempo 30, zwiększona zostanie liczba miejsc do parkowania i wprowadzone będą miejsca postojowe Kiss&Ride.

Tempo 30 w Miechowicach. Powstanie strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h na sześciu ulicach

- Zmiany w organizacji ruchu zwłaszcza na drogach w rejonie dużych osiedli mieszkaniowych mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Wprowadzane zmiany są także odpowiedzią na wnioski mieszkańców, którzy podczas spotkań z prezydentem Bytomia i radnymi apelowali o poprawę bezpieczeństwa w rejonie szkół i przedszkoli oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

 

Jakie zmiany czekają kierowców?

Kierowcy korzystający na co dzień z ulicy: Reptowskiej, Nowej, Michaloka, Samotnej, Barlickiego i Bławatkowej w najbliższych trzech tygodniach sierpnia powinni zwracać uwagę na wprowadzane zmiany w organizacji ruchu. Na wszystkich ulicach zostanie wprowadzona strefa Tempo 30, której głównym celem jest uspokojenie ruchu kołowego poprzez nie tylko ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h, ale również wprowadzenie trwałych elementów umieszczanych bezpośrednio na drodze. Dlatego podczas prac związanych ze zmianą organizacji ruchu m.in. istniejące progi zwalniające zostaną zastąpione progami poduszkowymi w nowych lokalizacjach.

Ponadto na ul. Nowej na odcinku od ul. Reptowskiej w kierunku przedszkola do wysokości budynku przy ul. Reptowskiej 72-82 zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy oraz uporządkowane zostanie parkowanie. Ruch jednokierunkowy drogowcy wprowadzą również na odcinku ul. Samotnej od ul. Reptowskiej w stronę ul. Nowej. Dodatkowo wzdłuż ulicy Reptowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Michaloka do wysokości budynku przy ul. Reptowskiej 70 uporządkowane zostanie parkowanie poprzez wyznaczenie stanowisk postojowych.

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną także w rejonie Szkoły Podstawowej przy ul. Reptowskiej i nowo wybudowanego przedszkola przy ul. Nowej 66. Tam powstanie 6 kompletów stanowisk Kiss&Ride, o które wnioskują mieszkańcy, a zwłaszcza rodzice, którzy chcieliby w szybki i bezpieczny sposób odwozić swoje dzieci do szkół i przedszkoli.

  • Tempo 30 w Miechowicach. Powstanie strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h na sześciu ulicach (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Tempo 30 w Miechowicach. Powstanie strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h na sześciu ulicach (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Tempo 30 w Miechowicach. Powstanie strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h na sześciu ulicach (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Tempo 30 w Miechowicach. Powstanie strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h na sześciu ulicach (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Tempo 30 w Miechowicach. Powstanie strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h na sześciu ulicach (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Tempo 30 w Miechowicach. Powstanie strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h na sześciu ulicach (6) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Tempo 30 w Miechowicach. Powstanie strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h na sześciu ulicach (7) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

 

Zmiany wprowadzane etapami

Zmiany w organizacji ruchu zaplanowane na ulicach: Reptowskiej, Nowej, Michaloka, Samotnej, Barlickiego i Bławatkowej będą wprowadzane etapami. Ich wprowadzanie powinno zakończyć się do końca sierpnia.

Prosimy kierowców oraz pieszych, aby zwracali uwagę na wprowadzane zmiany w organizacji ruchu.