Zakończyły się wszystkie roboty budowlane na ul. Łącznej i Mikołaja w Rozbarku. Na obydwu ulicach jest już nowy asfalt, drogowcy wykonali odwodnienie oraz regulację studzienek. Łączny koszt remontu zrealizowanego z budżetu gminy wyniósł 121 tys. zł.

- O remont obydwu dróg, które w czasie obfitych deszczów zamieniały się w rwący potok, apelowali właściciele domów jednorodzinnych przy ul. Mikołaja i Łącznej w Rozbarku - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Ze względu na położenie tych dróg i istniejący tam spadek konieczne było wykonanie najpierw odwodnienia liniowego, a następnie wyasfaltowanie dróg - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

 

Remont wykonany zgodnie z planem

Remont ulic Łącznej i Mikołaja wykonała wyłoniona w drodze postępowania o zamówienie publiczne firma Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. k. z Gliwic. Na obydwu drogach powstało odwodnienie liniowe, które zostało podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykonawca wyregulował także pionowe studzienki dla włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych oraz ułożył betonowe krawężniki, a następnie wyasfaltował drogę.

  • Ulice Łączna i Mikołaja w Rozbarku wyasfaltowane (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Grzegorz Goik
  • Ulice Łączna i Mikołaja w Rozbarku wyasfaltowane (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Grzegorz Goik
  • Ulice Łączna i Mikołaja w Rozbarku wyasfaltowane (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Grzegorz Goik

Wszystkie prace zostały już odebrane przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, a jezdnie dopuszczone do ruchu pojazdów.