Na 15 skrzyżowaniach drogowo-tramwajowych w Bytomiu rozbudowana zostanie sygnalizacja świetlna, dzięki której wprowadzony zostanie priorytet dla tramwajów. To oznacza, że pasażerowie trzech najważniejszych linii tramwajowych w Bytomiu - 6, 7 i 19 do celu dojadą szybciej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłosił już przetarg na „Rozbudowę sygnalizacji świetlnych linii tramwajowych 6, 7 i 19 w Bytomiu”. Na realizację projektu gmina pozyskała ponad 1,9 mln zł dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- W naszym mieście trwa przebudowa dwóch ważnych linii tramwajowych wzdłuż ul. Piekarskiej oraz łączącej centrum ze Stroszkiem. Ich modernizacja z pewnością wpłynie nie tylko na komfort przejazdu pasażerów, ale również skrócenie czasu podróży - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Chcemy również upłynnić przejazd komunikacją tramwajową w centrum miasta, Rozbarku oraz Łagiewnikach poprzez rozbudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, dzięki czemu tramwaj otrzyma na przejazdach drogowo-tramwajowych priorytet - podkreśla wiceprezydent Bytomia Michał Bieda.

 

Priorytet dla tramwaju na kilkunastu skrzyżowaniach

Dzięki pozyskaniu przez miasto ponad 1,9 mln zł dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 15 skrzyżowaniach zostanie rozbudowana sygnalizacja świetlna. Inwestycja umożliwi szybszy przejazd tramwaju przez główne skrzyżowania w centrum, Rozbarku i Łagiewnikach. Dla linii tramwajowej nr 7 rozbudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: pl. Wolskiego, Miarki, Jagiellońska, Zabrzańska, Łagiewnicka oraz ul. Świętochłowickiej, Fabrycznej i Ludowej, a także Świętochłowickiej, Ostatniej i św. Piotra. Z kolei dla linii nr 6 będą to skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Reja, skrzyżowanie ul. Chorzowskiej, Miarki, Siemianowickiej i Witczaka, Pszczyńskiej w Rozbarku oraz Chorzowskiej w rejonie Media Markt.

  • Tramwaje linii nr 6,7 i 19 pojadą szybciej (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Tramwaje linii nr 6,7 i 19 pojadą szybciej (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Tramwaje linii nr 6,7 i 19 pojadą szybciej (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Tramwaje linii nr 6,7 i 19 pojadą szybciej (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Tramwaje linii nr 6,7 i 19 pojadą szybciej (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

Dla linii tramwajowej nr 19 rozbudowana zostanie nie tylko sygnalizacja, ale skonfigurowane będą także sterowniki sygnalizacji świetlnej. Prace będę prowadzone aż na 8 skrzyżowaniach: Strzelców Bytomskich w rejonie ZG „Eko Plus”, Strzelców Bytomskich w rejonie drogi osiedlowej /Vitor/, Strzelców Bytomskich - pl. Żeromskiego, Strzelców Bytomskich w rejonie ul. Sikorskiego, Strzelców Bytomskich - Narutowicza, Strzelców Bytomskich - Szymały, Strzelców Bytomskich - Wojciechowskiego oraz Strzelców Bytomskich - Długa - Władysława Łokietka.

W ramach przewidzianych w projekcie robót zostaną wykonane roboty instalacyjne oraz informatyczne, w tym m.in.: zmieniona zostanie konfiguracja sterowników sygnalizacji oraz rozbudowane będą systemy detekcji z uwzględnieniem dodatkowych pętli indukcyjnych lub kamer wykrywających zbliżający się tramwaj. Wprowadzone zmiany umożliwiają optymalizację programu sygnalizacji świetlnej, dzięki czemu tramwaj będzie miał priorytet przy przejeździe przez skrzyżowania.

 

Trwa postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy trzech skrzyżowań

W ramach całego projektu nadania priorytetu tramwajom na linii nr 6 i 19 przebudowane zostaną również trzy ważne skrzyżowania w centrum, Stroszku i Rozbarku. Miejski Zarząd Dróg i Mostów weryfikuje obecnie złożone oferty na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka i ul. Wrocławskiej z ul. Łużycką dla linii nr 6 oraz skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich i Narutowicza w Stroszku dla linii nr 19.

Zakres prac, jakie będą musiały zostać wprowadzone, aby upłynnić przejazd tramwajów przez skrzyżowania obejmie m.in.: poszerzenie jezdni, przestawienie słupów oświetleniowych oraz przebudowę lub zabezpieczenie sieci sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, elektroenergetycznej i wodociągowej.

Zadania realizowane w ramach dotacji:

1. "Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T6 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajów i budowa nowej sygnalizacji świetlnej na przejeździe tramwajowym na ulicy Pszczyńskiej w Bytomiu";

2. "Rozbudowa sygnalizacji świetlnych linii T19 przy ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wyjazdu z terenu dawnej kopalni KWK Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Długą w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu";

3. "Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T7 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu";

 

Zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach wykonanej przez GZM „Wielowariantowej Koncepcji Optymalizacji Ruchu Tramwajowego obejmującego trzy linie tramwajowe funkcjonujące na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przebiegające przez miasta Bytom, Chorzów, Katowice, Świętochłowice i Sosnowiec tj. T6, T7 i T15”.