Przejazd pod wiaduktem nad ul. Dąbrowa Miejska, gdzie firma PORR SA, realizuje na zlecenie PKP PLK SA prace związane z jego przebudową, został dzisiaj otwarty. W związku z trwającymi nadal pracami związanymi z przebudową wiaduktu prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmian w organizacji ruchu w rejonie wiaduktu.