Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z ułożeniem kostki integracyjnej przy przejściach dla pieszych i przystanku autobusowym oraz odtworzenie pasów zieleni przy drodze, regulacja krawężników kamiennych i wymiana krawężników betonowych na nowe. To najważniejsze prace, jakie zostaną wykonane w ramach remontu ulicy Armii Krajowej w Bytomiu-Łagiewnikach od skrzyżowania z ul. Astrów do skrzyżowania z ul. Adamka. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu ogłosił już przetarg na realizację tej inwestycji, na którą miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 715 tys. zł.

- Tak jak zapowiadaliśmy w lipcu ogłosiliśmy przetarg na remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej. To jedna z głównych ulic w Łagiewnikach - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. - Jej remont ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 28, ale również wpłynie na komfort jazdy kierowców, pasażerów linii autobusowej nr 92 kursującej ul. Armii Krajowej - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

Remont drogi możliwy jeszcze w tym roku

Ulica Armii Krajowej to jedna z głównych dróg w Łagiewnikach, która łączy ul. Tulipanów i ul. Krzyżową. Jej remont jest konieczny ze względu na liczne spękania, dziury i nierówności poprzeczne oraz podłużne w jezdni i zapadnięte włazy kanalizacyjne.

Wykonawcy mogą składać oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne do 14 września. Kolejnym etapem będzie wybór wykonawcy i podpisanie umowy, zgodnie z którą firma wyłoniona w przetargu będzie miała 70 dni na realizację inwestycji.

  • Ruszył przetarg na remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej (2) Autor: Hubert Klimek
  • Ruszył przetarg na remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej (3) Autor: Hubert Klimek
  • Ruszył przetarg na remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej (4) Autor: Hubert Klimek
  • Ruszył przetarg na remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej (5) Autor: Hubert Klimek
  • Ruszył przetarg na remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej (6) Autor: Hubert Klimek

 

Piekarska, Nawrota i Smolenia również remontowane z RFRD

Pozyskane przez miasto dofinansowanie do remontu ul. Armii Krajowej to kolejne zewnętrzne środki, jakie gmina Bytom pozyskała na przebudowę lub remont lokalnych dróg. Przypomnijmy, że dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowane zostały w 2022 roku ulice Nawrota i Smolenia. Trwająca przebudowa ulicy Piekarskiej również częściowo finansowana jest ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a częściowo ze środków unijnych.