Rozwieszenie i przyłączenie nowej sieci trakcji tramwajowej na słupach, przebudowa chodnika i krawężników od strony Sądu Rejonowego i Aresztu Śledczego oraz asfaltowanie jezdni. To prace, jakie od 18 września rozpoczną się na ulicy Sądowej.

Ze względu na konieczność wykonania niezbędnych robót trakcyjnych, a także drogowych, od 18 września wstrzymany zostanie ruch tramwajowy oraz nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Sądowej.

Mapka - Zmiana organizacji ruchu na ul. Sądowej w związku z przebudową torowiska tramwajowego

Na ulicę Sądową od strony ul. Powstańców Warszawskich będą mogły wjechać tylko pojazdy: dojeżdżające do posesji, Sądu Rejonowego, mieszkańców ul. Sądowej, służb miejskich, zaopatrzenia do 5 ton oraz pojazdów budowy, jednak bez prawa postoju na jezdni /za wyjątkiem pojazdów budowy/.  Od strony pl. Kościuszki wjazd na ul. Sądową zostanie nadal zamknięty, podobnie jak od strony ul. Jainty i Piekarskiej. W związku z koniecznością wykonania robót drogowo - torowych zamknięty zostanie także dojazd do drogi wewnętrznej pomiędzy posesjami przy ul. Sądowej 2 a pl. Kościuszki 4.

Zmiany zostaną wprowadzone także na ul. Powstańców Warszawskich, gdzie zawężony zostanie lewy pas ruchu /od strony przystanku tramwajowego Bytom Batorego/, zaś przejście dla pieszych przeniesione na wysokość budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 29.

Prosimy kierowców oraz pieszych o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmian w organizacji ruchu.