Rząd nie dofinansuje realizacji dwóch kluczowych dla mieszkańców Górnik, Stolarzowic oraz Szombierek inwestycji. Wnioski o dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ruchliwej drogi krajowej 78 oraz drogi łączącej Bobrek z Szombierkami zostały złożone przez gminę do 6 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Oba wnioski bez podania przyczyny zostały odrzucone.

Miasto starało się o pozyskanie dofinansowania do budowy chodnika wzdłuż ruchliwej drogi krajowej 78 /ul. Żołnierskiej/

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej i Gombrowicza oraz budowa drogi pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji to dwie inwestycje, o dofinansowanie których staraliśmy się z Rządowego Funduszu Polski Ład. Niestety bezskutecznie. Nasze wnioski po raz kolejny zostały odrzucone, bez podania przyczyny - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Wnioski zostały skonstruowane poprawnie, w oparciu o gotową dokumentację oraz kosztorys, przedstawione także do wglądu posłom PiS. Pomimo dobrego przygotowania, nasza aplikacja o środki ponownie bez uzasadnienia została odrzucona przez Bank Gospodarstwa Krajowego - dodaje Michał Bieda.

Gmina Bytom złożyła wnioski o dofinansowanie do realizacji dwóch projektów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na łączną kwotę ponad 7,8 mln zł. Brak dofinansowania do realizacji tych inwestycji, oznacza konieczność zabezpieczenia środków na ich realizację w budżecie miasta lub - jak w przypadku budowy łącznika pomiędzy Szombierkami a Bobrkiem - odroczenie ich realizacji w czasie.

  • Miasto starało się o pozyskanie dofinansowania do budowy chodnika wzdłuż ruchliwej drogi krajowej 78 /ul. Żołnierskiej/ (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Miasto starało się o pozyskanie dofinansowania do budowy chodnika wzdłuż ruchliwej drogi krajowej 78 /ul. Żołnierskiej/ (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Miasto starało się o pozyskanie dofinansowania do budowy chodnika wzdłuż ruchliwej drogi krajowej 78 /ul. Żołnierskiej/ (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Miasto starało się o pozyskanie dofinansowania do budowy chodnika wzdłuż ruchliwej drogi krajowej 78 /ul. Żołnierskiej/ (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Miasto starało się o pozyskanie dofinansowania do budowy chodnika wzdłuż ruchliwej drogi krajowej 78 /ul. Żołnierskiej/ (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

 

Brak dofinansowania do budowy chodnika przy DK 78

Budowa chodnika w Górnikach i Stolarzowicach to inwestycja, której wyczekują mieszkańcy tych dzielnic. Miejski Zarząd Dróg i Mostów planuje budowę chodnika na wybranych odcinkach ul. Żołnierskiej o długości 1 km, a także budowę chodnika przy ul. Gombrowicza na odcinku ponad 300 metrów. W ramach inwestycji ma powstać przejście dla pieszych. Chodnik będzie oświetlony, zjazdy zostaną przebudowane, posadzona będzie zieleń. Realizacja tej inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, a zwłaszcza dzieci, które w drodze do szkoły korzystają z przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania ul. Gombrowicza z ul. Żołnierską. Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej oznacza również bezpieczną komunikację mieszkańców dzielnicy wzdłuż ruchliwej drogi krajowej. Miejski Zarząd Dróg i Mostów ma zabezpieczone środki w budżecie na realizację pierwszego etapu zadania.

Drugi złożony wniosek obejmował projekt budowy drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji - etap III i IV. W ramach zaplanowanych prac miała powstać nowa droga o długości 540 metrów wraz z chodnikami po obydwu stronach, a także 36 miejsc postojowych oraz zjazdy do posesji, skrzyżowania, oświetlenie, budowa kanalizacji deszczowej oraz nowe nasadzenia zieleni. Wniosek dotyczący budowy kolejnego odcinka drogi łączącej ul. Orzegowską z ul. Konstytucji miał na celu kontynuację skomunikowania osiedla „Fazaniec” zarówno od strony Szombierek, jak również Bobrka. Miejski Zarząd Dróg i Mostów ma gotowy projekt budowlany realizacji inwestycji.

- Mimo odrzucenia wniosków będziemy starali się pozyskać środki z innych źródeł dofinansowania, aby obydwa te projekty mogły zostać w najbliższym czasie zrealizowane - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

 

Wnioski na dofinansowanie renowacji zabytków i przebudowę dróg złożone

Obecnie aplikujemy o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na: przebudowę ul. Cyryla i Metodego, budowę ul. Wiejskiej, budowę dróg w Miechowicach na os. Domków Fińskich, termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 9, budowę żłobka i przedszkola w Śródmieściu. W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków aplikujemy o środki m.in.: na remont budynków Urzędu Stanu Cywilnego, Szkoły Podstawowej nr 6, IV Liceum Ogólnokształcącego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kościoła św. Wojciecha, kolejnych budynków na os. Kolonia Zgorzelec.

 

Przebudowa ul. Kilara, 9 Maja, układu drogowego os. Zawadzkiego oraz budowa infrastruktury przedszkolno-żłobkowej bez dofinansowania

W ostatnich dwóch latach wiele ważnych wniosków o dofinansowanie inwestycji było odrzuconych przez rząd. W 2022 roku gmina Bytom złożyła wnioski do Polskiego Ładu na przebudowę dróg - m.in. Gwarków Tarnogórskich, Kilara, układu drogowego na os. Zawadzkiego, 9 Maja w Suchej Górze, na os. fińskich domów w Miechowicach, budowę infrastruktury przedszkolno-żłobkowej w Śródmieściu, Łagiewnikach i Szombierkach na łączną kwotę dofinansowania 80 mln zł.

Z kolei w 2023 roku miasto nie otrzymało dofinansowania z rządowych programów związanych m.in. z modernizacją zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (10 złożonych wniosków) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład (2 złożone wnioski).