Trwają prace nad projektem przebudowy ul. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chrobrego oraz budowy zbiornika retencyjnego pod pl. Sobieskiego. Równocześnie Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłosił postępowanie na przebudowę kolejnego odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Piekarską. W ramach zadania planujemy przebudowę jezdni, zjazdów do posesji i wejść do budynków oraz chodnika wraz z przystosowaniem drogi do ruchu pieszych i rowerzystów.

- Ulica Piłsudskiego to jedna z najważniejszych arterii miejskich w Bytomiu - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Kończą się prace związane z modernizacją siedmiu kamienic przy ul. Piłsudskiego, dzięki czemu już wkrótce wprowadzą się tu nowi mieszkańcy. Równocześnie pracujemy nad kompleksową przebudową tej ulicy, tak, aby w czasie nawalnych deszczów nie dochodziło tu do podtopień, które od wielu lat stanowią poważny problem ulicy Piłsudskiego - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

 

Jaki będzie zakres przebudowy odcinka od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej?

Przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej obejmie: przebudowę jezdni, zjazdów do posesji i wejść do budynków. Przebudowany zostanie także chodnik i powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Wyłoniona w drodze przetargu firma wymieni także studnie rewizyjne, studnie ściekowe i studnie teletechniczne.

Wykonawcy mogą składać oferty w postępowaniu do 6 października. Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy z wykonawcą, firma będzie miała 45 dni na realizację inwestycji.

Przebudowa odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Piekarską w całości będzie realizowana ze środków budżetu miasta.

  • Ruszył przetarg na przebudowę kolejnego odcinka ulicy Piłsudskiego (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Ruszył przetarg na przebudowę kolejnego odcinka ulicy Piłsudskiego (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Ruszył przetarg na przebudowę kolejnego odcinka ulicy Piłsudskiego (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Ruszył przetarg na przebudowę kolejnego odcinka ulicy Piłsudskiego (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Ruszył przetarg na przebudowę kolejnego odcinka ulicy Piłsudskiego (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Ruszył przetarg na przebudowę kolejnego odcinka ulicy Piłsudskiego (6) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

 

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej odcinka od ul. Matejki do ul. Chrobrego

W listopadzie 2022 roku zostały podpisane umowy pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Mostów, Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym oraz konsorcjum firm: MT-ECO Sp. z o.o. z Imielina i JUSTMAR Turczyński Marcin z Chełma Śląskiego na przebudowę dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego. Inwestycja pozwoli ograniczyć problemy zalewania ul. Piłsudskiego w czasie nawalnych deszczów. Na realizację wartej prawie 45 mln zł inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 30 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zgodnie z umową, wykonawca ma 36 miesięcy na realizację całej inwestycji, co oznacza, że powinna się ona zakończyć do końca 2025 roku. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji technicznej, która po akceptacji gminy umożliwi staranie się wykonawcy o niezbędne pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych.

W drugim etapie wykonawca przystąpi do realizacji prac obejmujących przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego oraz układu drogowego wzdłuż ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chrobrego. Inwestycja obejmie również przebudowę tych skrzyżowań i ulicy Matejki od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Szkolnej oraz budowę sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Piłsudskiego-Matejki.

Inwestycja pn. „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu” będzie realizowana ze środków budżetu miasta oraz z dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 30 mln zł. Z kolei łączny koszt tej inwestycji to 44 mln 948 tys. 505 zł - z czego zakres Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów obejmuje kwotę 41 mln 148 tys. 659 zł, zaś BPK Sp. z o.o. - 3 mln 799 tys. 845 zł.